Novice

Dopolnitev uredbe o OVE v prometu

Datum: 8. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Letos naj bi vsaj deset odstotkov energije v prometu zagotovili iz obnovljivih virov.

Dopolnitev uredbe o OVE v prometu

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa obveznost doseganja deleža obnovljivih virov energije v prometu v letu 2021. Energetski zakon namreč v 380. členu določa, da morajo distributerji plinastih in tekočih goriv za promet dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije za promet v predpisanem deležu, pri čemer vlada z uredbo določi mehanizme in obveznosti za izpolnjevanje te zahteve. Evropska direktiva 2018/2001 z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  sicer določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju do leta 2030 doseže vsaj 14 odstotkov. Ker je predmetna direktiva pri nas še v postopku prenosa v nacionalni pravni red in bi prišlo v obdobju do sprejetja nove zakonodaje na področju obnovljivih virov energije, ki bo prenovila mehanizme za doseganje deležev obnovljivih virov energije v prometu, do pravne praznine, je bilo zato nujno zagotoviti kontinuiteto obveznosti doseganja predpisanega energetskega deleža obnovljivih virov energije tudi po doslej določenih letih oziroma tudi po letu 2020. Tako je vlada izdala uredbo, ki za letos določa obveznost doseganja skupnega energijskega deleža obnovljivih virov v prometu v višini najmanj deset odstotkov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)