Novice

Slovenija podpira Evropski podnebni pakt

Datum: 8. 3. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Za uspešen prehod na zeleno in trajnostno družbo bo osrednjega pomena ozaveščanje in podpiranje podnebnih ukrepov.

Slovenija podpira Evropski podnebni pakt

Slovenska vlada je podprla Evropski podnebni pakt, saj meni, da bo ta z okrepljenim povezovanjem vseh deležnikov, civilne družbe in posameznikov ter s spodbujanjem podnebnega ukrepanja, pomembno pripomogel k doseganju cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Prav tako Slovenija pozdravlja, da bo Evropski podnebni pakt dopolnjeval in združeval številne že obstoječe pobude, mreže in gibanja.

Kot so zapisali, bo za uspešen prehod na zeleno in trajnostno družbo osrednjega pomena ozaveščanje in podpiranje podnebnih ukrepov, zato je še toliko bolj pomembno, da bo Pakt predstavljal platformo, s katero se bo posameznikom in organizacijam omogočilo, da se podučijo o podnebnih spremembah, razvijejo in uvedejo rešitve ter se med sabo povezujejo. Slovenija se bo tudi v okviru Pakta še naprej zavzemala za spodbujanje in usmerjanje raziskav in inovacij ter širjenja znanja in krepitev zmogljivosti za zeleni prehod. Prav tako se Slovenija strinja, da bo treba več pozornosti nameniti izobraževanju in usposabljanju na vseh ravneh. Po mnenju vlade je treba okrepiti širjenje znanja o znanstveno utemeljenih podnebnih ukrepih, kar hkrati predstavlja praktično podlago za ustrezno ravnanje v vsakdanjem življenju, zato Slovenija podpira tudi spodbujanje podnebne pismenosti in vključevanje znanosti o podnebju v izobraževalne programe.

Podpira vsa štiri prioritetna področja na katera se bodo sprva osredotočali ukrepi podnebnega pakta, in sicer zelene površine, zelena mobilnost, energijsko učinkovite stavbe in usposabljanje za zelena delovna mesta, saj soglaša, da ta področja prinašajo takojšnje koristi za podnebje in okolje, kot tudi za zdravje in dobro počutje državljanov. Podpira tudi imenovanje ambasadorjev podnebnega pakta, ki bodo z različnimi načini komuniciranja, razpravami in mreženji, širili ozaveščenost o pomembnosti podnebnega ukrepanja in pomen sodelovanja vsakega posameznika.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)