Novice

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE

Datum: 8. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv MzI

Razpisana sredstva v višini 16 milijonov evrov bodo na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v višini 16 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme in širitev sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije , in sicer za izgradnjo sistemov s kotlovsko zmogljivostjo do največ 10 MW, za razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso ter za solarne sisteme za pripravo tople vode v primeru, da izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema daljinskega ogrevanja. 
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk. 
Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, razpis pa sofinancira Evropska unija iz kohezijskega sklada. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najpozneje do 1. aprila letos, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju, to je 3. junija oziroma še 2. septembra, ko bo tudi zadnji rok za oddajo vlog.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)