Novice

Cene plina za industrijo lani za desetino nižje

Datum: 9. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Cene zemeljskega plina so za gospodinjske odjemalce v letu 2020 ostale nespremenjene, za negospodinjske pa so bile celo za deset odstotkov nižje.

Cene plina za industrijo lani za desetino nižje

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na slovenskem maloprodajnem trgu za leto 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2020 znašala nekaj manj kot 57 evrov za MWh in se v obdobju enega leta ni zvišala, povprečni negospodinjski odjemalec pa je za MWh moral lani odšteti slabih 34 evrov, kar je bilo za deset odstotkov manj kot leta 2019.
Poglejmo še podrobnejši razrez cen. Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,4 evra za MWh in se je v obdobju enega leta znižala za pet odstotkov. Za omrežnino je bilo treba odšteti 14,4 evra, kar je bilo za deset odstotkov več kot leto prej. Za različne dajatve je šlo 4,9 evra ali enako kot pred letom dni, nespremenjen pa je ostal tudi delež trošarine v višini 1,8 evra za MWh. V letu 2020 je delež cene na končnem računu znašal 44,8 odstotka, delež omrežnine 25,4 odstotka, delež dajatev 8,7 odstotka, delež trošarine 3,1 odstotka in davek na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene.
V letu 2020 je delež tržne postavke cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 69,8 odstotka in je bil 19,3 evra za MWh (13-odstotno znižanje glede na leto prej). Delež omrežnine je bil 17,5 odstotka, zanjo pa je bilo treba lani odšteti 4,8 evra ali za pet odstotkov manj kot leto prej. Delež dajatev v višini 2,7 evra je bil 9,9-odstoten in je ostal nespremenjen. Zaračunana trošarina, katere delež v končnem računu je bil 2,8-odstoten, pa je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila z 0,8 evra za MWh, kar je bilo za sedem odstotkov manj kot leto prej.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)