Novice

Nadaljevanje prizadevanj za zmanjšanje energetske revščine

Datum: 10. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Do leta 2023 bo v okviru projekta ZERO za zmanjšanje porabe vode in energije v slovenskih gospodinjstvih namenjenih 180 tisoč evrov.

Nadaljevanje prizadevanj za zmanjšanje energetske revščine

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremeni projekt Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine (ZERO). Z novelacijo investicijskega projekta se bo tako nadaljevalo izvajanje programa ZERO tudi v naslednjih treh letih, in sicer je predvidena dinamika izplačil od letos do leta 2023 po 60 tisoč evrov na leto. Skupaj bo tako do leta 2023 za zmanjšanje porabe energije in vode v gospodinjstvih namenjenih 180 tisoč evrov.
Poglavitni namen programa ZERO je zmanjšati energetsko revščino socialno ogroženih gospodinjstev s podeljevanjem paketov enostavne opreme (led sijalke, reducirne mrežice, tuš ročke, tesnila za okna, podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, odsevne folije za radiatorje in podobno.) in hkrati s tem zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Z možnostjo zamenjave opreme se bo tako neposredno zmanjšala tudi poraba energije in vode. Energetsko revni občani namreč zaradi varčevanja pogosto živijo v zdravstveno neprimernih stanovanjih, zaradi energetsko neučinkovitih objektov pa praviloma nemalokrat porabijo celo večje količine energentov od povprečja, kar vpliva tudi na povečane količine emisij onesnaževalcev zraka in emisij toplogrednih plinov. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)