Novice

Sprejet nov naložbeni program InvestEU

Datum: 19. 3. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Uredba o vzpostavitvi InvestEU naj bi začela veljati v začetku aprila.

Sprejet nov naložbeni program InvestEU

Program združuje 14 različnih finančnih instrumentov, ki so trenutno na voljo za podporo naložbam v EU. Cilj tega programa, ki se opira na uspešnost Evropskega sklada za strateške naložbe, je mobilizirati javne in zasebne naložbe v EU s proračunskim jamstvom v višini 26,2 milijarde evrov podpori naložbenih projektov finančnih partnerjev, kot so skupina EIB, nacionalne spodbujevalne banke in mednarodne finančne institucije.
Zaradi učinka finančnega vzvoda naj bi s tem programom v naslednjih sedmih letih mobilizirali več kot 370 milijard dodatnih naložb, kar bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju ter srednje- in dolgoročnim političnim prednostnim nalogam EU, vključno z zelenim in digitalnim prehodom.

Proračunsko jamstvo EU bo okvirno razdeljeno med štiri sklope politike InvestEU. Prvi sklop je trajnostna infrastruktura, kot so projekti na področju trajnostne energije, digitalne povezljivosti, prometa in krožnega gospodarstva), ki ji bo namenjenih 37,8 odstotka sredstev. Sledijo raziskave, inovacije in digitalizacija, kot so prenos rezultatov na trge in projekti na področju umetne inteligence). Temu sklopu je namenjenih 25,1 odstotka sredstev. Tretji sklop se nanaša na omogočanje lažjega dostopa do financiranja za mala in srednje velika podjetja, čemur je namenjenih 26,4 odstotka sredstev. Četrti sklop politik pa zadeva socialne naložbe ter znanja in spretnosti (na primer projekti na področju izobraževanja in usposabljanja, socialnih stanovanj in zdravstvenega varstva), za kar bo na voljo 10,6 odstotka razpoložljivih sredstev.
V okviru vseh sklopov politike se bodo lahko podprle tudi naložbe, ki so strateškega pomena za EU.

Da bi podprli zeleni prehod EU, bo vsaj 30 odstotkov naložb v okviru InvestEU prispevalo k podnebnim ukrepom EU. Shema za pravični prehod, ki je vzpostavljena horizontalno v vseh sklopih politike, bo podpirala območja, ki jih je proces prehoda na podnebne cilje EU najbolj prizadel.

Poleg tega je mogoče pridobiti finančna sredstva le za naložbene projekte, pri katerih se spoštuje načelo, "da se ne sme povzročiti bistvene škode", in zagotovi, da ne škodujejo okoljskim ciljem EU.
V okviru InvestEU bo možno zagotoviti tudi kapitalsko podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki jih je prizadela pandemija, vendar le, če konec leta 2019 niso koristila državne pomoči.
Države članice bodo naložbeni program lahko uporabile pri izvajanju svojih načrtov za okrevanje in odpornost v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Poleg tega bodo imele možnost, da del svojih strukturnih skladov usmerijo v InvestEU, da bi mobilizirale dodatne naložbe.

Uredba o vzpostavitvi naložbenega programa InvestEU naj bi začela veljati v začetku aprila, nato pa bo Evropska komisija dokončala potrebne postopke z izvajalskimi partnerji.
Podjetja in nosilci projektov naj bi vloge za financiranje lahko začeli oddajati do sredine letošnjega leta.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (54)