Novice

Začrtan program LIFE za obdobje 2021-2027

Datum: 22. 3. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Po novem se bodo iz programa LIFE financirali tudi ukrepi, povezani z energetsko učinkovitostjo in energijo iz obnovljivih virov.

Začrtan program LIFE za obdobje 2021-2027

Svet EU je s sprejel stališče v prvi obravnavi glede programa LIFE za obdobje 2021–2027, s čimer je pripravil pot za dokončno sprejetje programa. Zadnji korak bo storil Evropski parlament, ko bo besedilo odobril v drugi obravnavi. Svet je stališče sprejel na podlagi začasnega dogovora, ki je bil dosežen z Evropskim parlamentom decembra 2020. Program LIFE je vodilni program EU za naravo, varstvo biotske raznovrstnosti in boj proti podnebnim spremembam. Od leta 2021 pa se bodo iz programa LIFE financirali tudi ukrepi, povezani z energetsko učinkovitostjo in energijo iz obnovljivih virov.

Na podlagi dogovora, ki je bil dosežen z Evropskim parlamentom, so bila programu LIFE za obdobje 2021–2027 dodeljena skupna finančna sredstva v višini 5,432 milijarde evrov. Takšno povečanje proračuna je odraz dogovora v sklopu dolgoročnega proračuna EU, da se za podnebne ukrepe nameni vsaj 30 odstotkov vseh odhodkov iz dolgoročnega proračuna EU in instrumenta EU za okrevanje Next Generation EU. Sozakonodajalca sta se dogovorila tudi, da bo trajanje programa LIFE usklajeno s trajanjem dolgoročnega proračuna EU.

Program LIFE je zaživel leta 1992 in je edini instrument financiranja na ravni EU, ki je posvečen izključno okoljskim in podnebnim ciljem. Splošni cilj programa LIFE za obdobje 2021–2027 je prispevati k premiku na čisto, krožno, energijsko učinkovito in podnebno nevtralno gospodarstvo, ki bo odporno proti podnebnim spremembam, med drugim s prehodom na čisto energijo, Program teži tudi k varovanju in izboljšanju kakovosti okolja ter zaustaviti in preobratu trenda izgube biotske raznovrstnosti. Iz programa LIFE je bilo do sedaj sofinanciranih več kot pet tisoč projektov.

Evropski parlament je pogajalski mandat glede predloga uredbe sprejel decembra 2018. Svet EU se je še isti mesec dogovoril o delnem splošnem pristopu. Sozakonodajalca sta januarja 2019 začela pogajanja in marca istega leta prišla do skupnega razumevanja, ki pa ni vključevalo proračunskih in horizontalnih vprašanj, vezanih na dolgoročni proračun EU. Po dogovoru o proračunu so se pogajanja o uredbi LIFE nadaljevala. Z začasnim dogovorom, ki sta ga Svet EU in Evropski parlament dosegla 17. decembra lani, pa so bile dorečene tudi te točke. V naslednjem koraku bo moral Evropski parlament uradno odobriti ta začasni dogovor, nato pa bo uredba začela veljati.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (54)