Novice

Skupina HSE največji proizvajalec elektrike iz obnovljivih virov

Datum: 22. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Elektrarne iz skupine HSE so lani proizvedle kar 88 odstotkov vse »zelene« električne energije v Sloveniji.

 Skupina HSE največji proizvajalec elektrike iz obnovljivih virov

Elektrarne skupine HSE so v letu 2020 proizvedle 68 odstotkov vse električne energije v Sloveniji, še posebej uspešna pa je bila skupina HSE pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, katerih delež v skupni proizvodni HSE je znašal 52 odstotkov.. Hidroelektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, so sicer v letu 2020 proizvedle kar 88 odstotkov vse »zelene« električne energije v Sloveniji ali natančneje 3.953 GWh, kar je bilo za 457 GWh več glede na leto 2019. Pri tem so levji delež s 3.200 GWh proizvedene električne energije prispevale elektrarne na Dravi. 
Kot so sporočili iz HSE, gre zasluga za to dobrim hidrološkim razmeram in visoki razpoložljivosti elektrarn skozi celo leto, pri čemer se zelo dobri proizvodni rezultati iz obnovljivih virov nadaljujejo tudi letos. 
Tako je v prvih dveh letošnjih mesecih proizvodnja hidroelektrarn skupine HSE dosegla že 649 GWh, kar je bilo za 243 GWh več glede na primerljivo obdobje lani. Dravske elektrarne Maribor so v prvih dveh mesecih letošnjega leta proizvedle 460 GWh električne energije. Plan za to obdobje so tako presegle kar za 51 odstotkov in zadostile potrebam dveh tretjin vseh slovenskih gospodinjstev po električni energiji. Soške elektrarne Nova Gorica pa so v istem obdobju proizvedle 188 GWh električne energije, kar je bilo za kar za 146 odstotkov več, kot je bilo sprva načrtovano.
V HSE pravijo, da imajo smele načrte na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih, vodnih virov tudi v prihodnje. Tako so oktobra lani po več kot desetletju usklajevanj z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije podpisali koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. V prvi fazi bodo v prostor umeščene hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje in Renke. Te bodo s proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico proizvodnje električne energije iz nekdanje trboveljske termoelektrarne, ki je delovala na bližnji lokaciji. Z izgradnjo cele verige na tem delu reke Save pa bo HSE prispeval k dvajsetodstotnemu dvigu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, priklopljenih na prenosno omrežje. V HSE ob tem še podarjajo, da je skrb za okolje vključena v vse vidike in vsa področja delovanja skupine HSE in da s konkretnimi primeri dokazujejo, da je sobivanje industrije, narave in ljudi mogoče.
Ob današnjem svetovnem dnevu voda, pa so v HSE izpostavili, da voda ni zgolj tista, brez katere ni življenja, ampak je pomembna tudi zato, ker nam s proizvodnjo električne energije pomaga živeti sodobni način življenja in postregli tudi z nekaj zanimivostmi.
Skupina HSE v letu 2021 praznuje 20 let obstoja. V tem času so njene hidroelektrarne proizvedle skoraj 68 TWh električne energije, kar zadošča za pokrivanje skoraj šestih letnih potreb oskrbe Slovenije z električno energijo.
Letna proizvodnja iz hidroelektrarn skupine HSE bi zadostovala za pokrivanje porabe energije za dvoleten prevoz vseh  aktivnih prebivalcev Republike Slovenije (24 milijard kilometrov) z  e-osebnimi vozili, kar bi predstavljalo prihranek skoraj treh milijonov ton emisij CO2.
Elektrarne skupine HSE v petih mesecih proizvedejo več električne energije kot slovenski del NEK v enem letu.
Moč na pragu HE Mariborski otok je 60 MW, kar je primerljivo s sončnimi paneli na 40 nogometnih igriščih.
Črpalna HE Avče vsak dan pretoči za 640 olimpijskih bazenov vode.
Veriga HE na Dravi vsako leto proizvede za 0,7 milijona gospodinjstev električne energije.
Ena turbina na HE Solkan na dan proizvede toliko elektrike, kot jo porabi 70 gospodinjstev na leto.
Dovodni in odvodni kanal HE Zlatoličje je dolg 58 krogov na olimpijskem stadionu.
Hidroelektrarne skupine HSE lahko v celoti oskrbijo vsa slovenska gospodinjstva z električno energijo iz obnovljivega vira.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (54)