Novice

Nadzorni svet Elektro Celje podal soglasje k izčlenitvi

Datum: 3. 6. 2011 Besedilo: Vladimir Habjan

Nadzorni svet Elektro Celje podal soglasje k izčlenitvi

Nadzorni svet je na 17. redni seji 24. maja 2011 pregledal izčlenitveni načrt prenosne družbe Elektro Celje, d. d., na podlagi katerega bo prenosna družba prenesla del svojega premoženja na novoustanovljeno družbo Elektro Celje Energija, d.o.o. Izčlenitveni načrt je s strani Okrožnega sodišča v Celju pregledala imenovana revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve. Nadzorni svet v celoti soglaša z nameravano izčlenitvijo dela premoženja, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe v skladu z izčlenitvenim načrtom družbe Elektro Celje kot prenosne družbe. Nadzorni svet bo skupščini predlagal, da potrdi in sprejme izčlenitveni načrt prenosne družbe Elektro Celje in da sprejme akt o ustanovitvi novo nastale družbe, ki bo nastala zaradi izčlenitve dela premoženja.

Uprava družbe je sklicala 15. redno sejo skupščine, ki bo v četrtek, 7. julija 2011, ob 9. uri na sedežu družbe.

Povzeto po http://www.elektro-celje.si/

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (46)