DOGODKI

Ljubljana in splet, 7. oktober 2021

Inovacija energetike 21

Laško, 19. do 21. oktober 2021

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Ljubljana, 21.- 24. november 2021

Simpozij CIGRE 2021