e-mobilnost

Zeleni prehod bo privedel do razcveta e-mobilnosti

Datum: 20. 4. 2021 Besedilo: Polona Bahun

ENTSO-E je pripravil svoj prvi dokument o integraciji električnih vozil v električna omrežja.

Zeleni prehod bo privedel do razcveta e-mobilnosti

Čeprav se električne polnilnice tradicionalno povezujejo z distribucijskim omrežjem, bo širjenje električnih vozil vplivalo tudi na prenosno omrežje, zato je ENTSO-E v dokumentu analiziral izzive in številne priložnosti tega razvoja za operaterje prenosnih sistemov. Poleg tega podaja ključna priporočila, ki omogočajo uvajanje tehnologij e-mobilnosti. V dokumentu pa so predstavljeni tudi projekti sistemskih operaterjev prenosnih omrežij na področju e-mobilnosti.

Po temeljiti analizi stanja in izkušenj upravljavcev prenosnih omrežij ENTSO-E meni, da je e-mobilnost močan vir, ne samo za razogljičenje prometnega sektorja, temveč tudi za zagotavljanje prožnih storitev v energetskem sistemu. Optimalna interakcija med vozili in omrežjem bo potrošnikom in vsem udeleženim akterjem zagotovila pomembne okoljske in gospodarske koristi ter izboljšano upravljanje sistema. Da bi to uresničili, bi morali vsi vključeni akterji sodelovati pri spodbujanju izvajanja in uvajanja tehnologije pametnega polnjenja in tehnologije integracije vozil v omrežje.

Dokument s stališči ENTSO-E analizira najpomembnejše značilnosti e-mobilnosti, s posebnim poudarkom na njenem vplivu na elektroenergetski sistem. Intenzivna prizadevanja evropskih odločevalcev v tem sektorju jasno postavljajo pot k množičnemu sprejemanju osebnih električnih vozil, gospodarskih vozil in avtobusov. Število komercialno dostopnih modelov se hitro povečuje in zaskrbljenost tipičnih uporabnikov, če jih primerjamo z vozili z motorji z notranjim zgorevanjem, kot sta avtonomija kratkega dosega in višje cene, naj bi kmalu odpravili. Razvoj ustrezne polnilne infrastrukture, ki ustreza potrebam različnih deležnikov v vrednostni verigi e-mobilnosti, in sprejetje pametnega polnjenja trenutno predstavljata glavno vrzel, ki jo je za večino udeležencev v tem sistemu treba zapolniti.

Postopek polnjenja električnih vozil predstavlja vmesnik med prometnim in energetskim sektorjem in je ključni element za zagotovitev uspešnega razvoja obeh. Glede na analizirane primere polnjenja ENTSO-E ugotavlja, da nenadzorovan postopek polnjenja kot je največji porabnik energije zaradi kumulativnih učinkov v določenih časovnih obdobjih, lahko predstavlja velike izzive za elektroenergetski sistem. Nasprotno pa upravljanje postopka polnjenja z vidika časovnega razporejanja in profila moči ne bo omejilo samo potencialnih izzivov, temveč bo ponudilo tudi nove priložnosti. To je mogoče doseči s časovnim razporejanjem in upravljanjem profila moči ali s tržnimi mehanizmi. Obstaja več priložnosti za produktivno izkoriščanje polnjenja električnih vozil, pri čemer ima vsaka različne cilje in upravičence.

Pametno polnjenje električnih vozil lahko podpira integracijo večjega deleža proizvodnje iz OVE tako, da preoblikuje krivuljo povpraševanja po električni energiji, podpira proizvajalce in zmanjša sistemske stroške ter emisije CO2. Poleg tega bodo električna vozila omogočila izboljšano upravljanje sistema, tako v smislu dodatnih storitev kot tudi prezasedenosti omrežja. Uporabniki električnih vozil bodo imeli koristi tudi od nižjih stroškov za energijo, zanesljivejših storitev, ob tem pa bodo prispevali k bolj trajnostnemu prometu.

Sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki delujejo kot upravljavci omrežja, sistemski operaterji in soudeleženci na trgu, lahko igrajo pomembno vlogo pri podpori optimalni integraciji električnih vozil v omrežje. Demonstracijska dejavnost za ugotavljanje dejanskih tehničnih težav je pri tem ključnega pomena, zato bi bilo treba opraviti študije, ki bi jasno ocenile dejanske kumulativne učinke rešitev za pametno polnjenje električnih vozil.

Da bi skupaj opredelili optimalno posodobitev trga, zagotovili potrošniško usmerjene storitve in sprostili prožnost e-mobilnosti, si je treba prizadevati za tesno sodelovanje med vsemi akterji, ki sodelujejo pri upravljanju z energetskim sistemom. Sistemski operaterji prenosnih sistemov bi morali skupaj z upravljalci električnih polnilnic skrbno spremljati razvoj energetskega in prometnega sektorja in lastnike električnih vozil vključiti v pametne rešitve za polnjenje. Medtem pa bi morali odločevalci spodbujati hitro sprejetje potrebnih ukrepov. Mobilnost je danes izjemno dinamična, zato ENTSO-E predlaga, da se opredeljeni ukrepi izvedejo v skladu s ključnimi ugotovitvami nepristranske analize na osnovi tega dokumenta. To bo prispevalo k postopnemu izvajanju plodnega okvira za izkoriščanje obstoječih sinergij in priložnosti. Pozitivni učinki bodo pomembni za različne deležnike. V prvi vrsti so to evropski državljani, ki so končni porabniki energije in storitev mobilnosti, ki bodo imeli koristi od čistejšega prometa in stabilnih energetskih sistemov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )