e-mobilnost

Lani na cestah že 10 milijonov električnih vozil

Datum: 4. 5. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Prodaja električnih vozil se je lani globalno povečala za 41 odstotkov glede na leto prej, Evropa pa je po prodaji prvič prehitela Kitajsko.

Lani na cestah že 10 milijonov električnih vozil

Mednarodna agencija za energijo je pred kratkim izdala obsežen pregled nad dogajanji na globalnem avtomobilskem trgu v minulem letu iz katerega izhaja, da se je zanimanje za električna vozila, kljub globalnem 6-odstotnem upadu prodaje avtomobilov, lani povečalo, in sicer v primerjavi z letom prej kar za 41 odstotkov. Tako je bilo lani skupno prodanih tri milijone električnih vozil, kar predstavlja 4,6-odstotni prodajni delež. Prvič se je zgodilo, da je bilo na evropskem trgu prodanih več vozil kot na Kitajskem, dobro pa je lani šla tudi prodaja električnih avtobusov in tovornih vozil. Kot ugotavljajo pripravljavci poročila, gre lansko porast prodaje električnih vozil pripisati trem ključnim dejavnikom, to je podpornim zakonodajnim okvirom v povezavi z ukrepi proti zmanjšanju izpustov iz vozil, dodatnim spodbudam za nakup e-vozil in povečanju razpoložljivih modelov ob hkratnem zniževanju cen pogonskih baterij. Poleg tega je 20 vodilnih svetovnih avtomobilskih proizvajalcev, ki pokrivajo 90 odstotkov avtomobilskega trga, napovedalo zasuk prodajne politike v smeri pospešenega opuščanja osebnih vozil na klasičen pogon, podobne namere pa so objavili tudi štirje največji proizvajalci tovornih vozil. Da postajajo električna vozila prodajni hit, priča tudi podatek, da so kupci lani za električna vozila odšteli kar 120 milijard dolarjev, na drugi strani pa so tudi vlade po svetu, predvsem v evropskih državah, za spodbujanje e-mobilnosti namenile 14 milijard dolarjev ali kar za 25 odstotkov več kot leto prej. 

Dobre napovedi tudi za letos

Dobri prodajni rezultati za e-vozila iz minulega leta se nadaljujejo tudi letos, saj se je prodaja električnih vozil v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala za neverjetnih 140 odstotkov, pri čemer je bilo na Kitajskem prodanih pol milijona e-vozil, v Evropi pa še približno 450 tisoč. Prodaja se krepi tudi na ameriškem trgu, kjer se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem podvojila. 
Tudi sicer so dolgoročne napovedi obetajoče, saj naj bi se do konca desetletja število e-vozil brez upoštevanja dvo in trokolesnikov povzpelo na 145 milijonov, ob upoštevanju ambicioznejšega razvojnega trajnostnega scenarija pa celo na 230 milijonov. Čeprav se zdijo številke precej visoke, pa te sledijo zgolj svetovnim prizadevanjem za občutno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Bodo pa morale vlade za dosego ambicioznih ciljev v prihodnje več pozornosti nameniti tudi spodbujanju elektrifikacije dostavnih in tovornih vozil ter tudi izgradnji hitre polnilne infrastrukture. Na bodoči razvoj e-mobilnosti pa utegne precej vplivati tudi davčna politika, ki bi po mnenju pripravljavcev poročila morala v prihodnje še bolj odražati negativne okoljske vplive oziroma bolj obdavčiti goriva z negativnimi vplivi na okolje.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)