e-mobilnost

Nižje spodbude za nakup električnih vozil

Datum: 19. 3. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Subvencije za električna vozila znižali za 1.500 evrov.

Nižje spodbude za nakup električnih vozil

Eko sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe, ki prinašata dve večji spremembi: spodbude za električne osebne avtomobile so znižali s 7.500 evrov na 6.000 evrov, poleg tega so ukinili spodbudo za priključne hibride.

Razlog za spremembo je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj je število spodbujenih vozil vsako leto večje za 60 do 80 odstotkov. Višina spodbud za ostale kategorije na obeh javnih pozivih ostaja nespremenjena.

Za občane je razpisanih za tri milijone evrov nepovratnih finančnih spodbud, za pravne osebe pa 2,5 milijona in še dodatne štiri milijone evrov za možnost sočasne pridobitve kredita.

Sočasna pridobitev kredita in subvencije

Novost pri  javnem pozivu za pravne osebe je kombiniran poziv, ki vključuje možnost sočasne pridobitve kredita in subvencije. Ta sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog, predvsem pa bo lažje vlagateljem, saj bodo z eno vlogo prejeli dva finančna instrumenta - kredit in nepovratna sredstva.

Obrestna mera za kredit znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. Najnižji znesek odobrenega kredita je 25.000 evrov. Za pravne osebe je dodano še določilo, da vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe, opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno.

Pri  javnem pozivu za fizične osebe se spreminja tudi pogoj za nakup testnega vozila, in sicer se obdobje, ko mora biti vozilo s strani vlagatelja kupljeno in registrirano, podaljša na devet mesecev od prve registracije vozila, pri čemer pa ostaja enaka zahteva, da ima prodajalec pred tem vozilo lahko registrirano največ šest mesecev.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )