e-mobilnost

Avtocestni križ dobro pokrit z e-polnilnicami

Datum: 19. 6. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Evropska direktiva priporoča eno polnilno mesto na 10 električnih vozil.

Avtocestni križ dobro pokrit z e-polnilnicami

V Sloveniji veljavna zakonodaja ne omejuje vzpostavitve polnilne infrastrukture za električna vozila (EV). Pri postavitvi e-polnilne infrastrukture velike moči na lokacijah obstoječih počivališč in bencinskih črpalk pa je treba upoštevati možnost optimalne priključitve na elektroenergetsko omrežje, pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Postavitev e-polnilne infrastrukture velike moči sistemsko urejajo predpisi s področja umeščanja in gradnje objektov, deloma tudi predpisi, ki urejajo oskrbo z električno energijo. 

Evropska direktiva glede ustreznega števila javno dostopnih polnilnih mest za EV ne navaja konkretnih vrednosti, priporoča pa eno polnilno mesto na 10 tovrstnih vozil. Direktiva države članice  obvezuje, da s svojimi nacionalnimi okvirji politike zagotovijo, da se do 31. decembra letos vzpostavi ustrezno število javno dostopnih polnilnih mest. Ta polnilna mesta morajo omogočiti polnjenje EV vsaj v strnjenih mestnih ali predmestnih naseljih in na drugih gosto poseljenih območjih.

Potrebno je soglasje za priključitev na elektroenergetski sistem

Zakonodaje, ki bi v Sloveniji krovno in celostno urejala področje trajnostne mobilnosti, še nimamo. Na Ministrstvu za infrastrukturo trenutno potekajo intenzivne aktivnosti za njeno pripravo. V nastajajočih zakonskih in podzakonskih predpisih bodo smernice in strategije za nadaljnji razvoj mreže polnilne infrastrukture za EV natančneje definirane. Lokacijo za javno polnilno infrastrukturo za EV izbere investitor oziroma lastnik infrastrukture v sodelovanju z lastnikom oziroma koncesionarjem lokacije. V primeru nepovratnih finančnih spodbud je seveda treba upoštevati tudi vse omejitve in navodila iz javnega poziva ali razpisa. Poleg pogojev in meril, ki jih določa gradbena zakonodaja, mora investitor oziroma lastnik infrastrukture pred izvedbo naložbe zaprositi za soglasje za priključitev na elektroenergetski sistem, ki ga izda sistemski oz. distribucijski operater.

"Ocenjujemo, da je avtocestni križ v Sloveniji s hitrimi in ultra hitrimi e-polnilnimi mesti trenutno dobro pokrit, tako da omogoča nemoten tranzit. Prav tako iz podatkov, ki smo jih pridobili v postopku evidentiranja obstoječega stanja, ugotavljamo, da imamo ustrezno pokritost tudi s polnilno infrastrukturo za EV, ki omogoča počasno in srednje hitro polnjenje," so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo, ko so odgovarjali na poslanska vprašanja.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )