e-mobilnost

V Mestni občini Kranj e-mobilnost v polnem razmahu

Datum: 5. 1. 2021 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: arhiv MOK

Zagnali so projekt električne mobilnosti, s katerim bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen.

V Mestni občini Kranj e-mobilnost v polnem razmahu

V Mestni občini Kranj (MOK) so konec preteklega leta prevzeli prvih 12 električnih vozil ter vzpostavili dve javni polnilnici. S tem so tudi uradno zagnali projekt električne mobilnosti, ki za prihodnjih 15 letih, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, predvideva menjavo voznega parka z e-vozili skupaj s polnilnicami, javno mrežo električnih polnilnih postaj in nazadnje tudi postavitev sončnih elektrarn z lokalnimi hranilniki električne energije. S tem bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, okolje bo bolj čisto, posredno pa boljše tudi zdravje občank in občanov.

Projekt temelji na treh stebrih. Prvi predstavlja zamenjavo 130 vozil občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja z električnimi vozili, skupaj s postavitvijo polnilnic, namenjenih tem vozilom. V okviru drugega stebra bo koncesionar na petih lokacijah postavil 15 javnih polnilnic oziroma 30 polnilnih mest moči do 22 kW na polnilno mesto. Ker bodo v lasti MOK, bo občina določala ceno ter tako občanom in obiskovalcem zagotovila polnjenje njihovih električnih vozil po ustrezni oziroma netržni ceni (plačevanje bo možno z občinsko kartico in vsemi ostalimi plačilnimi sredstvi). Tretji steber pa zajema postavitev treh sončnih elektrarn na strehah podružnični šoli Center, pokritem olimpijskem bazenu in industrijskem objektu Komunale Kranj na Zarici. Te bodo proizvedle najmanj toliko energije, kolikor jo bodo potrebovala vozila iz prvega stebra. To pomeni, da se bodo polnila z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, presežki pa se bodo shranjevali v lokalnih baterijskih hranilnikih in bodo s tem porabnikom na voljo v obdobju, ko proizvodnje električne energije ni oziroma je ta manjša.

Projekt se bo izvajal v treh fazah. Prva se je zaključilako je MOK prevzela 12 ekoloških vozil (osem za potrebe občinske uprave in inšpektorata, tri vozila za Komunalo Kranj in eno vozilo za Dom upokojencev Kranj), vzpostavila pa je tudi delovanje dveh javnih polnilnic (na parkirišču Huje).

Druga faza menjave vozil predvideva prevzem do 55 vozil (štiri za občinsko upravo, eno za Kranjske vrtce, preostala za Komunalo Kranj). Končno število zamenjanih vozil bo odvisno od optimizacije voznih parkov, kar pomeni, da bo možno z manjšim številom vozil izvesti toliko prevozov kot jih danes, s čimer bodo ustvarili prihranke. Poleg optimizacije projekt e-mobilnosti predvideva še vzpostavitev pogojev za nadgradnjo v sistem souporabe službenih vozil. Ob menjavi vozil bodo namestili polnilnice, na strehe objektov pa sončne elektrarne, medtem ko bo v občinski stavbi baterija za hranjenje električne energije. Druga faza se bo zaključila do konca letošnjega leta.

Tretja faza pa zajema 63 vozil, vendar zamenjava ni zavezujoča. Ta faza namreč vključuje predvsem vozila, katerih menjava z električnimi trenutno ni ekonomsko upravičena, saj je ponudba na trgu trenutno slabša oziroma so vozila dražja. Gre za večja vozila za prevoz tovora in vozila za prevoz do osem oseb.

Kot je ob prevzemu vozil dejal župan MOK Matjaž Rakovec, je ta projekt še ena od potez, ki dokazuje, da v Kranju konkretno preklapljajo na zeleno: z gradnjo kolesarskih poti, zasaditvami in novimi zelenimi površinami, zeleno politiko, trajnostnim turizmom in drugim. Z električno mobilnostjo bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, saj bodo dosegli številne pozitivne cilje: zmanjšali onesnaževanje zraka in hrupa ter s tem okolja in tako zagotovili tudi boljše zdravje občank in občanov. Povečali bodo rabo energije iz obnovljivih virov energije, razvili javno infrastrukturo za električno mobilnost in za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energij. S tem bodo uresničevali tudi zaveze lokalnega energetskega koncepta in zahteve EU.

Vrednost celotnega projekta, ki vključuje menjavo vozil v prvi in drugi fazi, namestitev javnih polnilnic, sončnih elektrarn in baterijskega sistema, bo znašala 5,1 milijona evrov.

Za spremljanje doseženih učinkov bodo vzpostavili tudi vso potrebno komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, ki bo skladna s postavljenimi zahtevami v Strategiji digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020–2023, in tako namenjena tudi uporabnikom. (pb)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )