e-mobilnost

Do leta 2024 v EU vsaj milijon polnilnic za e-vozila

Datum: 16. 2. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Toliko bi jih po mnenju avtomobilske industrije, okoljevarstvenih organizacij in potrošniških združenj potrebovali, če mislimo z elektrifikacijo prometa resno.

Do leta 2024 v EU vsaj milijon polnilnic za e-vozila

Evropski proizvajalci avtomobilov, okoljevarstveniki in potrošniške organizacije so pristojne evropske komisarje pozvali naj dopolnijo Zakon o infrastrukturi za vozila na alternativna goriva in od držav članic zahtevajo pospešitev izgradnje polnilnic za električna vozila. V skladu z zahtevami, naj bi bilo voznikom v EU do leta 2024 na voljo vsaj milijon javnih polnilnic, do leta 2029 pa tri milijone. 
Po mnenju podpisnikov pobude, je to nujen pogoj, če želimo, da bo polnilna infrastruktura sledila naraščajočemu povpraševanju po električnih vozilih. Z jasnejšo zavezo o pospešeni elektrifikaciji prometa pa naj bi dali pozitivne signale tudi avtomobilski industriji, operaterjem elektroenergetskih omrežij, upravljalcem polnilnih postaj in transportnim podjetjem ter tudi na ta način prispevali k uresničitvi cilja o pospešeni dekarbonizaciji prometa, kot enega glavnih onesnaževalcev ozračja. Pospešena izgradnja polnilne infrastrukture naj bi poleg približevanja podnebnim ciljem, na ravni EU  prispevala tudi k odprtju približno milijon novih delovnih mest. 
Omenjene skupine predlagajo, da  bi Evropska komisija morala glede števila polnilnic v posameznih državah slediti preprosti in pravični metodologiji, ki bo med drugim upoštevala tudi dejansko število zasebnih polnilnic, izgradnja javne polnilne infrastrukture pa bi morala slediti povečevanju števila e-vozil na cestah. Poleg tega bi morala evropska zakonodaja več pozornosti nameniti tudi potrebam naraščajočega števila voznikov, ki nimajo možnosti dostopa do zasebnih polnilnic, taksistom in voznikom dostavnih vozil v mestih, in postaviti tudi cilje glede števila hitrih in ultra hitrih polnilnic v urbanih naseljih. Prav tako bi bilo treba v skladu z razvijajočimi se novimi tehnologijami do leta 2029 postaviti tudi okoli tisoč polnilnih postaj na vodik.
Sestavljavci sporočila Evropski komisiji še poudarjajo, da bi bilo treba načrtovane smernice oziroma Evropsko direktivo s tega področja preoblikovati v bolj zavezujočo konkretno evropsko zakonodajo, ki bo zagotovila enotno standardizacijo za polnilne postaje, poenotila način plačevanja, zagotovila preglednost nad cenami in določila odgovornosti za vzdrževanje polnilne infrastrukture. S tem bi zagotovili tudi hitrejšo uresničitev zastavljenih ciljev, saj direktive terjajo najprej prenos v nacionalne zakonodaje, to pa lahko po dosedanjih izkušnjah v posameznih državah traja tudi več let.
Ob oblikovanju evropske zakonodaje tega še razvijajočega se področja so še posebej pomenljive besede generalne direktorice Evropske potrošniške organizacije Monique Goyens, ki je izpostavila, da bi moralo biti polnjenje e-vozil enako enostavno kot to velja za vozila na fosilna goriva. Zagotovitev zadostnega števila polnilnic je namreč bližnjica do vzpostavitev zaupanja kupcev in hitrejšega razmaha e-mobilnosti, pri čemer bi zakonodajalci morali imeti v mislih predvsem učinkovito reševanje konkretnih vprašanj – transparentnosti cen na porabljeno kWh za potrebe polnjenja vozil in zagotovitvi uporabe uveljavljenih načinov plačevanja storitev.  

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )