NAŠ STIK, številka 10, oktober 2010


Iz vsebine Oktober 2010

Elektrogospodarstvo za zdaj še v dobri kondiciji

Sodeč po podatkih o doseženih poslovnih rezultatih v minulem in prvi polovici tekočega leta se je večina elektroenergetskih podjetij uspešno soočila z izzivi, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Pri tem gre največ zaslug okrepljenemu delovanju na mednarodnih trgih, iskanju notranjih rezerv in sinergičnih učinkov ter racionalizaciji poslovanja. Ne glede na dosedanje uspehe, pa bodo morala podjetja za ohranitev svojega položaja marsikaj postoriti tudi v prihodnje, saj se elektrogospodarstvu obetajo številne zahtevne investicije.

V ospredju morata biti zadovoljstvo odjemalcev in tudi zaposlenih

V Elektru Maribor ugotavljajo, da so se pogoji poslovanja v zadnjem času še zaostrili, saj se zaradi čedalje slabšega gospodarskega položaja odjemalcev povečujejo težave s pravočasno poravnavo računov za porabljeno električno energijo, za izpeljavo nujnih naložb pa se mora podjetje tudi čedalje bolj zadolževati. Kljub temu na prihodnost gledajo optimistično in pripravljajo vrsto novosti, s katerimi naj bi ohranili svoj delež na čedalje bolj konkurenčnem trgu.

Poškodbe tudi na energetskih objektih

Katastrofalne poplave, ki so v drugi polovici septembra zajele skoraj vso državo, sicer na elektroenergetski infrastrukturi tokrat niso povzročile velike neposredne škode, brez poškodb elektroenergetskih naprav in posledično motenj z oskrbo pa žal tudi tokrat ni šlo. Največ težav zaradi podivjanih rek, potokov in izbruhov podtalnice so imeli na območju, ki ga oskrbujejo Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Primorska.

Število jedrskih elektrarn narašča

V Portorožu je med 6. in 9. septembrom potekala 19. mednarodna konferenca o jedrski energiji v svetu. Kot je bilo slišati, se je zanimanje za gradnjo jedrskih elektrarn v zadnjem času še povečalo, pri čemer naj bi bilo po posameznih državah v različnih fazah gradnje kar 60 novih jedrskih reaktorjev. Samo letos naj bi bilo v omrežje že priključenih pet jedrskih elektrarn, začeli pa so tudi že graditi devet novih.

Kazalo vsebine:

natisni izvozi v XLS
LetnikŠtevilka in mesecRubrikaTipNaslovAvtorPodjetjeOsebaZnačke
201010, oktoberUvodnikčlanek Povrnitev zaupanja Brane Janjić
201010, oktoberTema mesecačlanek Se obeta reorganizacija celotne panoge? Brane Janjić, ...reorganizacija
201010, oktoberAktualni intervjučlanek Glavna rešitev za distribucijo je ves čas ista Brane JanjićUrban Prelogreorganizacija
201010, oktoberObratovalni podatkičlanek Obratovalni podatki Miro JakominELESproizvodnja
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Prečni transformator konec leta v poskusno obratovanje Brane JanjićELESMarko Hrastprečni transformator
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Rekonstrukcija stikališča NEK in dogradnja stikališča RTP Krško Vladimir HabjanELESRobert Kristanrekonstrukcija
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Začetek elektromontažnih del na odseku Avče-Gorica Jernej MajcenELESelektromontažna dela
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Nov nadzorni svet HSE že razpravljal o projektu TEŠ 6 Holding slovenskih elektrarnJadranko Medaknadzorni svet
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Ustanovljeno društvo WIN Evrope Nadja ŽeleznikMilena Černilogarevropsko združenje žensk
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Vladimir Gabrijelčič dobil nov mandat Soške elektrarne Nova GoricaVlado Gabrijelčič
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Prva električna polnilnica Vladimir HabjanElektro LjubljanaAndrej Ribičelektrične polnilnice
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Kotiček za najmlajše v tednu otroka Violeta IrglElektro Ljubljana
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Dosežen rekordni odkop Premogovnik VelenjeMilan Medvedpremog
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Vzgoja se začne že v otroštvu Lara RadonjičElektro Mariboručinkovita raba energije, URE
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Izpopolnitev paketa Vedno porabim, kar rabim učinkovita raba energije, URE
201010, oktoberIz energetskih okolijvest Razstava fotografij Andreja BezjakElektro CeljeEmil Sovičfotografija
201010, oktoberStrokovna posvetovanjačlanek Od razmer v energetiki je odvisna konkurenčnost gospodarstva Brane Janjić, ...razvoj slovenske energetike
201010, oktoberStrokovna posvetovanjačlanek Prednost trajnostnemu razvoju energije Miro JakominAndrej Predinenergetska učinkovitost, ...
201010, oktoberProizvodnjačlanek Prizadevanja vseh usmerjena v uspešno izvedbo Vladimir HabjanNuklearna elektrarna KrškoStane Rožmanremont
201010, oktoberHidro energijačlanek V HESS po novem z lastnimi kadri Vladimir HabjanHidroelektrarne na spodnji SaviGorazd Pozvekhidroelektrarne
Prikaži zadetkov na stran
    3