NAŠ STIK, številka 7/8, julij-avgust 2011


Obnovljivi viri se prebijajo v ospredje vseh energetskih strategij

Evropa si je zastavila vrsto zahtevnih ciljev, ki predvidevajo bistveno povečanje deleža obnovljivih virov energije že do leta 2020. Zadnje Euroobserverjevo poročilo o stanju na področju izrabe obnovljivih virov sicer kaže, da smo na dobri poti, saj je bilo konec leta 2009 iz teh virov v Evropi proizvedenih že dobrih 584 TWh. Pozanimali smo se tudi, kako se s temi izzivi soočajo domača elektroenergetska podjetja.

Odprto informacijsko središče GEN

Gen energija je v vasici Vrbina v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško odprla novo poslovno stavbo. Poleg sodobnih poslovnih prostorov so v njej domovanje našli tudi posodobljeni nadzorni center ter multimedijski izobraževalni center Svet energije, ki naj bi prispeval k boljšemu razumevanju vloge in pomena energetike v vsakdanjem življenju.

Z Energetiko Ljubljana TE-TOL dobiva močnega finančnega partnerja

V lastniško strukturo TE-TOL je lani začelo vstopati javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je letos spomladi postalo 85-odstotni družbenik. V TE-TOL poudarjajo, da vstop močnega lastnika pomeni pomemben korak k uresničitvi njihove najpomembnejše naložbe - postavitve plinsko-parne enote.

Kazalo vsebine:

natisni izvozi v XLS
LetnikŠtevilka in mesecRubrikaTipNaslovAvtorPodjetjeOsebaZnačke
20117/8, julij-avgustUvodnikčlanek Obnovljiva prihodnost Brane Janjićobnovljivi viri energije, OVE
20117/8, julij-avgustTema mesecačlanek Obnovljivi viri se prebijajo v ospredje vseh energetskih strategij Brane Janjić. Vladimir Habjan, ...obnovljivi viri energije, OVE
20117/8, julij-avgustAktualni intervjučlanek Na spodnji Savi vsak dan večja izguba Miro JakominHolding slovenskih elektrarn, ...Niko Galešaenergetika, ...
20117/8, julij-avgustObratovalni podatkivest Obratovalni podatki Brane JanjićELESproizvodnja
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Uspešno po poti racionalizacije proizvodnje Brane JanjićHolding slovenskih elektrarn, ...proizvodnja, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Kljub težavam na področju narejenih nekaj korakov naprej Polona BahunMinistrstvo za gospodarstvoDarja Radičenergetika
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Ustanovljena družba srednjesavske elektrarne Brane JanjićHolding slovenskih elektrarnorganiziranost, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Nadzorni svet TEŠ podprl prenovljeni program gradnje TEŠ 6 Polona BahunTermoelektrarna Šoštanjenergetski projekti
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Avgust namenjen rednemu remontu Brane JanjićHolding slovenskih elektrarn, ...termo proizvodnja
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Agregat 3 v HE Doblar pred prvo sinhronizacijo Vladimir HabjanHolding slovenskih elektrarn, ...hidroelektrarne
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Učna pot obnovljivih virov ob črpalni hidroelektrarni Avče Vladimir HabjanSoške elektrarne Nova Goricahidroelektrarne, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Za dividende delničarjem 1,3 milijona evrov Polona BahunElektro Gorenjskaelektrična energija, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Temeljito prenovljeno 110kV stikališče pri HE Dravograd Aljaša BravcDravske elektrarne MariborViljem Pozeb, ...hidroelektrarne, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Naslednje dve leti bodo terciarno regulacijo zagotavljali HSE, Te-TOL in EFT Minka SkubicELES, ...Milan Jevšenakhidro energija, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Odprtje prve City Centrove polnilne postaje za električna vozila Brane JanjićElektro CeljeBoštjan Bratuša, ...električne polnilnice
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest V Rušah zgrajeno novo 20kV elektroenergetsko omrežje Brane JanjićSODO, ...električna energija
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Rekonstrukcija odcepa daljnovoda 35kV Hrpelje Vladimir HabjanElektro Primorskadaljnovodi, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Avgusta z novim cenikom in dodatno ponudbo Vladimir HabjanElektro PrimorskaElektro Primorska, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest V Litiji in Zagorju ob Savi dobili Elektro črpalki Polona BahunElektro Ljubljanaelektrična vozila, ...
20117/8, julij-avgustIz energetskih okolijvest Začela obratovati sončna elektrarna Primskovo Drago PaplerElektro Gorenjska, ...investicije, ...
Prikaži zadetkov na stran
    3