NAŠ STIK, številka 6, december 2019


V tej številki lahko preberete:

NEPN mora dolgoročno začrtati pot naše energetike

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek pravi, da na ministrstvu trenutno največ pozornosti namenjajo pripravi NEPN, ki bo hkrati tudi del Energetskega koncepta Slovenije. Ob tem poudarja, da je sicer treba čim več energije zagotoviti iz obnovljivih virov, vendar mora biti v tem dokumentu hkrati jasno zapisano, s katerimi ukrepi bomo to tudi dosegli. Po predvidevanjih naj bi NEPN v potrditev na vlado romal v začetku prihodnjega leta.

Potrebujemo resne premike

Direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina izpostavlja, da bo država poleg ambicioznih načrtov morala sistemsko bolj aktivno in objektivno ozaveščati prebivalstvo o pomenu vključevanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov v okolje ter hkrati ozaveščati o posledicah, če nam to ne uspe. Te bodo ali finančne, če ciljev EU ne bomo izpolnili, ali pa se bodo odrazile v večji uvozni odvisnosti. Torej se je treba resno vprašati, kaj si res želimo.

Čas za spremembe je tu, na potezi je energetika

Klimatologinja prof. dr. Lučka Bogataj pravi, da je energija po pomenu takoj za vodo in je osnovna človekova potreba, do neke mere pa bi morala biti tudi pravica, saj si brez energije današnje življenje težko predstavljamo. Ob tem poudarja, da ima energetika ta hip v rokah zgodovinsko vlogo, ki jo mora opraviti z odliko, če v resnici želimo ta svet rešiti.

 

 

 


Kazalo vsebine:

natisni izvozi v XLS
LetnikŠtevilka in mesecRubrikaTipNaslovAvtorPodjetjeOsebaZnačke
20196, decemberUvodnikčlanek Slovenska energetika v višji prestavi Polona Bahunenergetika, ...
20196, decemberPogovorčlanek NEPN mora dolgoročno začrtati pot naše energetike Vladimir HabjanMinistrstvo za infrastrukturoAlenka Bratušekenergetika, ...
20196, decemberPogovorčlanek Potrebujemo resne premike Brane JanjićAgencija za energijoDuška GodinaNEPN, ...
20196, decemberPogovorčlanek Čas za spremembe je tu, na potezi je energetika Miro JakominLučka Kajfež Bogatajenergetika, ...
20196, decemberPogovorčlanek Varstvo okolja je odgovornost celotne družbe, ne določenih posameznikov Miro JakominEnergetika LjubljanaIrena Debeljakvarstvo okolja, ...
20196, decemberPogovorčlanek Vsak nov projekt mi prinese nova znanja in poglobljeno razumevanje Polona BahunELESMaša Repež Grilprojekti, ...
20196, decemberTema mesecavest Utrinki leta 2019 Brane JanjićELES, ...
20196, decemberPogovorčlanek V skupini GEN-I vedno gledamo naprej Vladimir HabjanGEN-IMojca Kert Koskadri, ...
20196, decemberPogovorčlanek Pri našem delu je najpomembnejše timsko delo Vladimir HabjanNuklearna elektrarna KrškoLara Topoljedrske elektrarne, ...
20196, decemberPogovorčlanek Pri izvajanju investicij sledimo načelu večnamenskosti Martina PavlinSoške elektrarne Nova GoricaAlida Rejechidroelektrarne, ...
20196, decemberPogovorčlanek Naše konference so stičišče med različnimi panogami Vladimir HabjanProsperiaMojca Černelčenergetika, ...
Prikaži zadetkov na stran
    1