NAŠ STIK, številka 6, december 2020


V tej številki lahko preberete:

Zaradi krize se prednostne naloge ne spreminjajo

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec poudarja, da so se v času epidemije na področju energetike osredotočili predvsem na dva ključna izziva, kako zagotoviti nadaljnjo nemoteno in varno oskrbo z energijo ter kako skozi mehanizme, ki so v pristojnosti MzI, prispevati k zagonu gospodarstva. Ob tem ministrstvo čaka tudi zahtevna naloga preoblikovanja veljavne energetske zakonodaje z namenom uskladitve z evropskim pravnim redom.

Epidemija bo imela dolgoročne posledice tudi za energetiko

Po ocenah Agencije za energijo je trenutno še vedno dovolj sredstev za izvajanje dejavnosti prenosa in distribucije električne energije ter zemeljskega plina, v skladu z načrti pa potekajo tudi naložbe v posodobitev omrežja. Bo pa epidemija zagotovo pustila sledove tudi v sektorju energetike, ki bo moral v prihodnje še bolj izrabiti notranje rezerve in pozitivne učinke medsebojnega sodelovanja.

Vsaka kriza prinaša priložnosti na različnih področjih

Elektrodistribucijska podjetja so morala svoje delo v času koronavirusa popolnoma prilagoditi novim razmeram. Medtem ko so s sprejetimi ukrepi in medsebojnim sodelovanjem zagotovila zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo tudi v kriznih razmerah, se je na drugi strani zmanjšala intenzivnost investicij.
Kazalo vsebine:

izvozi v XLS
Prikaži zadetkov na stran