NAŠ STIK, številka 4, avgust 2021


V tej številki lahko med drugim preberete:

Hranilniki postajajo pomemben element elektroenergetskih sistemov
Med ključnimi vprašanji prihodnjih elektroenergetskih sistemov je, kako presežke električne energije iz obnovljivih virov shraniti za čas, ko te primanjkuje. Zato ne preseneča, da se poleg klasičnega hranjenja v obliki velikih akumulacij in črpalnih elektrarn vse bolj omenjajo tudi baterijski hranilniki, ki pospešeno vstopajo v različne procese v elektroenergetiki.

Leto 2020 velika preizkušnja tudi za energetski sektor

Epidemija koronavirusa, ki je v minulem letu zajela ves svet in močno zaznamovala gospodarstvo in promet, je pred številne izzive postavila tudi energetski sektor, ki je pred obdobjem velikih sprememb. Po besedah direktorice Agencije za energijo mag. Duške Godina, je bilo mogoče ob upadu gospodarske dejavnosti in prometa zaznati tudi precejšnje zmanjšanje povpraševanja po energiji, hkrati pa smo zabeležili tudi precejšnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in obremenitev okolja. To je potrdilo, da na spremembe okolja najbolj vplivajo ravno naše dejavnosti, pri čemer imata energetika in promet vidno vlogo.
Izdano energetsko dovoljenje za JEK2
Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo energetsko dovoljenje za JEK2. To še ne pomeni dokončne odločitve za samo investicijo, pač pa, da bo družba GEN energija lahko začela z vsemi potrebnimi dolgotrajnimi postopki, zlasti s postopki umeščanja v prostor, ki bodo osnova za končno odločitev.

Kazalo vsebine:

izvozi v XLS
Prikaži zadetkov na stran