Dogodki

15. Höflerjevi dnevi

V Portorožu bo 7. in 8 novembra potekal tradicionalni mednarodni simpozij Höflerjevi dnevi, ki ga organizira Elektroinštitut Milan Vidmar. Glavni cilj srečanja je še naprej ohranjati, razvijati in promovirati potrebna znanja za obravnavo in reševanje problemov visokonapetostne tehnike, v zadnjih letih pa domači in tuji strokovnjaki razpravljajo tudi o aktualnih temah s področja elektroenergetike in elektrogospodarstva. Vabljeni!