Dr. Borisu Žitniku nov mandat na čelu EIMV
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Dr. Borisu Žitniku nov mandat na čelu EIMV

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), ki prav v letošnjem letu obeležuje 70 let delovanja, je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. V času svojega dolgoletnega delovanja je Inštitut opravil in dokumentiral okoli 2360 raziskav ter izdal številna strokovna mnenja ter poročila o preskusih, meritvah in skladnosti s sprejetimi standardi.

Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav za potrebe elektroenergetskih podjetij, ministrstev ter državnih in regionalnih organov. Strokovnjaki na inštitutu prav tako izvajajo raziskovalne in razvojne projekte na ravni EU (Horizon 2020) in regionalnih ravneh, ki zahtevajo kompleksno obravnavo od idejne zasnove do uresničitve.

Inštitut redno organizira predavanja, okrogle mize, seminarje pa tudi široko in poglobljeno zastavljena posvetovanja, ki se jih udeležujejo tako domači kot tuji strokovnjaki, in s tem pomembno prispeva k razvoju stroke in slovenskega elektrogospodarstva ter elektroindustrije.

Trdno so odločeni še naprej predano udejanjati poslanstvo prvega nosilca snovanja razvoja elektroenergetike pri nas in njihovega ustanovitelja prof. dr. Milana Vidmarja.

Previous Article Cene elektrike so lani krojile predvsem vremenske razmere
Next Article Pričakovanja glede gibanj veleprodajnih cen elektrike
Print
2447