HSE ob svetovnem dnevu voda
HSE ob svetovnem dnevu voda

Skupina HSE, nosilka zelenega prehoda Slovenije, je že danes največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, večino te pa proizvedejo iz vode. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so tako lani skupaj proizvedle kar 54 odstotkov vse električne energije v skupini HSE in več kot tretjino vse električne energije v Sloveniji. 

Preberi
Voda - energetska rešitev za lepši jutri
Voda - energetska rešitev za lepši jutri

V Državnem svetu se je odvil posvet z naslovom "Zadrževanje voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe: znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj", ki razkriva ključno vlogo pregrad in zadrževalnikov v varovanju pred naravnimi nesrečami ter ustvarjanju trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Preberi
HSE ob svetovnem dnevu voda
HSE ob svetovnem dnevu voda

Hidroelektrarne iz skupine HSE so lani proizvedle 2.356 GWh električne energije, letos od  januarja do avgusta pa že 2.406. GWh. V HSE ob tem izpostavljajo, da so hidroelektrarne večnamenski objekti, ki imajo poleg proizvodnje električne energije še vrsto drugih funkcij.

Preberi
Sanacija po poplavah že v teku
Sanacija po poplavah že v teku

Hidroelektrarne, ki so v lasti Gorenjskih elektrarn, so bile zaradi varnosti zaustavljene za nekaj dni, voda je prišla v strojnico na HE Kokra. Naplavine so polnile usedalnike in vtočne rešetke. Čistilni strojni niso mogli sproti čistiti rešetk, prihajalo je do manjših okvar in do krajših zaustavitev posameznih energetskih objektov.

Preberi