Ukrep za zmanjšanje energetske revščine
Ukrep za zmanjšanje energetske revščine

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravlja Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji s cilji zmanjšanja deleža energetsko revnih gospodinjstev, naložbami v učinkovito rabo energije ter prenosom subvencioniranja sončnih elektrarn na Borzen za trajnostno preoblikovanje v nizkoogljično družbo.

Preberi
Prihaja Digital Energy Summit '23
Prihaja Digital Energy Summit '23

Pospešen razvoj tehnologij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in povečevanje investicij vanje zahtevajo nujno digitalno preobrazbo centrov za upravljanje distribucije električne energije. Sistemi za upravljanje razpršenih energetskih virov bodo imeli pri tem ključno vlogo.

Preberi
Pogodbenice proaktivne pri vzpostavitvi trdnih temeljev za pospeševanje naložb v obnovljivo energijo
Pogodbenice proaktivne pri vzpostavitvi trdnih temeljev za pospeševanje naložb v obnovljivo energijo

Sekretariat Energetske skupnosti je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) včeraj pripravil strokovno konferenco o spodbujanju naložb v OVE. Celodnevni dogodek je združil 110 udeležencev v Ljubljani in 100 na spletu ter spodbudil smiselne razprave, priložnosti za mreženje in izmenjavo znanja med deležniki iz različnih sektorjev.

Preberi
Vodikove tehnologije so na pohodu
Vodikove tehnologije so na pohodu

Združenje CIGRE-CIRED je pripravilo posvet o vodiku v slovenski energetski prihodnosti, ki je ponudil platformo za izmenjavo znanja, spodbujanje sodelovanja in inovacij v spreminjajočem se okolju elektroenergetike. 

Preberi
HESS in Elektronika z robotiko
HESS in Elektronika z robotiko

Družba HESS podpira projekt Elektronika z robotiko na Osnovni šoli Artiče, ki spodbuja učence osmega razreda k razumevanju elektrotehnike, razvijanju praktičnih veščin in vzbujanju zanimanja za tehnične poklice.

Preberi