Osvežena pogodba o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
Osvežena pogodba o ravnanju z radioaktivnimi odpadki

Vlada je prejšnji teden sklenila pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki z Agencijo za radioaktivne odpadke za leto 2023. Sklenjen je bil tudi Aneks k pogodbi, ki določa izvajanje nalog, ki se financirajo iz državnega proračuna za leti 2023 in 2024.

Preberi
Elesu za plačilo izgub na omrežju vlada namenila 170 milijonov evrov
Elesu za plačilo izgub na omrežju vlada namenila 170 milijonov evrov

Vlada je v vlogi skupščine sprejela odločitev, da se družbi ELES na podlagi izvedene ocene potrebnih sredstev za plačilo nakupa izgub električne energije na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju, nastalih v obdobju od 1. januarja do vključno 31. decembra prihodnje leto, do konca leta izvede vplačilo sredstev v višini 170 milijonov evrov.

Preberi