Delež OVE za ogrevanje in hlajenje dosegel četrtinski delež
Delež OVE za ogrevanje in hlajenje dosegel četrtinski delež

Energija, ki jo porabljamo za ogrevanje in hlajenje, predstavlja skoraj polovico vse energije, ki jo porabimo v EU. Spodbudno je, da se delež energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje zadnja leta povečuje, pri čemer je v letu 2022 dosegel skoraj četrtinski delež, kar je bilo za 1,8 odstotka več kot leto prej.

Preberi
Vsi razvojni projekti DEM so obarvani zeleno
Vsi razvojni projekti DEM so obarvani zeleno

Dravske elektrarne naj bi letošnje poslovno leto po zaslugi dobre hidrologije končale s precej boljšimi rezultati kot lani, pri čemer naj bi čisti poslovni izid ob koncu leta dosegel 15 milijonov evrov. Do konca desetletja načrtujejo tudi vrsto projektov, ki naj bi njihovo proizvodnjo iz obnovljivih virov povečali za 250 GWh.

Preberi