Sanacija po poplavah že v teku
Sanacija po poplavah že v teku

Hidroelektrarne, ki so v lasti Gorenjskih elektrarn, so bile zaradi varnosti zaustavljene za nekaj dni, voda je prišla v strojnico na HE Kokra. Naplavine so polnile usedalnike in vtočne rešetke. Čistilni strojni niso mogli sproti čistiti rešetk, prihajalo je do manjših okvar in do krajših zaustavitev posameznih energetskih objektov.

Preberi
Elektro Gorenjska praznuje
Elektro Gorenjska praznuje

Prvega avgusta pred 60 leti je bila izvedena uradna spojitev tedanjih podjetjih za distribucijo električne energije Elektro Kranj in Elektro Žirovnica ter podjetja za proizvodnjo električne energije Elektrarna Sava Kranj.

Preberi