Razogljičenje cestnega prometa postavlja elektroenergetiki nove izzive
Razogljičenje cestnega prometa postavlja elektroenergetiki nove izzive

Slovenija se je od osamosvojitve prostorsko razvijala tako, da so si prebivalci za dnevno mobilnost vse težje pomagali z javnim potniškim prometom in ne motornimi oblikami mobilnosti. Stopnja urbanizacije je ostala 50-odstotna, zgostila so se le delovna mesta, posebej v osrednjeslovenski statistični regiji. Ta je edina s presežkom delovnih mest v primerjavi s številom delovno aktivnih prebivalcev. 

Preberi
Trgovinska zbornica: nismo še pripravljeni na električno mobilnost; MOPE: ukrepi se bodo šele oblikovali, pričakujemo sodelovanje
Trgovinska zbornica: nismo še pripravljeni na električno mobilnost; MOPE: ukrepi se bodo šele oblikovali, pričakujemo sodelovanje

Prenova Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na področju mobilnosti zaenkrat ni dovolj premišljena, sporočajo iz Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo odgovarjajo, da je dokument v fazi posvetovanja, in pozivajo k sodelovanju zainteresiranih strani.

Preberi