Energetika

13. konferenca CIGRE-CIRED pred vrati

Na letošnji konferenci, ki bo potekala od 22. do 24. maja v Mariboru, bo predstavljenih kar 224 referatov.
13. konferenca CIGRE-CIRED pred vrati

Organizator največjega strokovnega srečanja slovenskih elektroenergertikov, ki poteka na dve leti, je Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki zastopa slovensko elektroenergetiko v dveh velikih mednarodnih združenjih CIGRE (Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme) s sedežem v Parizu in CIRED (Mednarodni forum distributerjev električne energije) s sedežem v Liegeu v Belgiji. 

Na letošnji konferenci bodo skupno predstavili kar 224 referatov z različnih področij, tridnevno konferenco pa bo spremljalo tudi več različnih dogodkov in strokovnih predstavitev. Delo konference bo tako potekalo kar v šestnajstih študijskih komitejih CIGRE in šestih študijskih komitejih CIRED, prednostne obravnavane teme pa se nanašajo na problematiko in aktualne izzive elektrarn, kablov, daljnovodov, trga z električno energijo, obratovanja in vodenja elektroenergetskih sistemov, informacijskih sistemov, okolja, pametnih omrežij, zagotavljanja kakovosti električne energije in prihodnjega razvoja omrežij, pri čemer je napovedanih tudi nekaj osrednjih panelnih razprav. 

Na njih bodo govorili o novih tehnoloških izzivih v prenosnem omrežju, problematiki vključevanja velikega števila obnovljivih virov v obstoječa omrežja ter novih tehnologijah in velikih evropskih projektih. Na konferenci bodo najzaslužnejšim elektroenergetikom podelili tudi priznanja za življenjsko delo in plakete za dolgoletno delo na področju elektroenergetike ter predstavili tudi prejemnike priznanj za najboljše referate v posameznih študijskih skupinah s prejšnje konference.

Brane Janjič
O avtorju