Energetika

Dodatna pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina

Vlada je dopolnila Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih zvišanj cen elektrike in plina in pomoč podvojila oziroma zvišala na 86 milijonov evrov. Podjetjem bodo na voljo tudi ugodna likvidnostna posojila. 

Dodatna pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina

Kot so zapisali v vladi, se gospodarstvo sooča z vedno večjimi izzivi zaradi energetske draginje in ukrajinske krize, zato so se odločili za spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih zvišanj cen električne energije in zemeljskega plina. S spremembami bo vlada predvsem razširila krog upravičencev ter povišala delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 na 50 odstotkov pri enostavni pomoči. Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S spremembami se bodo sredstva, ki jih država namenja za pomoč gospodarstvu na tem področju, več kot podvojila in bodo tako znašala 86 milijonov evrov. 
Kot izpostavljajo v vladi, želijo z novelo zakona zagotoviti dovolj visoko pomoč gospodarstvu predvsem za tiste upravičence, ki bodo podali vlogo za enostavno pomoč, torej do 500.000 evrov. Novela namreč predvideva spremenjeno formulo za izračun višine pomoči za enostavno pomoč, kjer bo najvišja pomoč lahko znašala 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko prejmejo do dva milijona evrov, bo formula za izračun višine pomoči ostala nespremenjena, saj tako zahteva evropski začasni krizni okvir. To pomeni, da za posebno pomoč do dveh milijonov evrov, ostaja omejitev 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo do največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.
Pomoč bodo po novem lahko pridobila tudi društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot tudi vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, medtem ko za pomoč ne bodo mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti, kar je vezano na shemo državni pomoči Evropski komisiji. Vlada z novelo zakona za  šest milijonov evrov povečuje tudi namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada za ugodna posojila malim in srednje velikim podjetjem.
Vloge za prejem omenjene pomoči bodo v digitalni obliki na Javni agenciji SPIRIT sprejemali med 1. in 15. novembrom.

Brane Janjič
O avtorju