Energetika

Elektro Maribor tudi v prihodnje ohranja visoko raven naložb

Večina investicij bo tudi v prihodnje namenjena povečanju robustnosti in jakosti omrežja ter uvajanju naprednih merilnih sistemov.
Elektro Maribor tudi v prihodnje ohranja visoko raven naložb

Elektro Maribor je pred kratkim potrdil poslovni načrt za leto 2021, iz katerega izhaja, da bodo še naprej sledili v dolgoročni strategiji razvoja distribucijskega omrežja zastavljenim ciljem, predvsem v smeri povečanja robustnosti in jakosti omrežja ter vpeljave naprednih merilnih sistemov. Elektro Maribor je sicer že nekaj let med tistimi distribucijskimi podjetji, ki največ vlagajo v okrepitev in posodobitev omrežja, k temu pa jih, kot pravijo, sili več dejavnikov, kot so povečevanje števila uporabnikov, ki jih oskrbujejo z električno energijo in njihovih naraščajočih potreb po moči in energiji, vse pogostejše in intenzivne izredne vremenske razmere in naraščajoče potrebe po fleksibilnosti omrežja in uvajanja dodatnih storitev. Tako ne preseneča, da bo tudi v prihodnje večina investicij namenjena ravno posodobitvi infrastrukture, pri čemer načrtujejo, da bodo prihodnje leto dosegli že 72,8-odstotni delež izoliranih podzemnih in nadzemnih srednje in nizkonapetostnih vodov. Elektro Maribor je sicer v obdobju do 2009 do 2018 realiziral že za 249,1 milijona evrov investicij, po osnovni razvojni različici pa naj bi v omrežje in naprave do leta 2028 vložili še dobrih 300 milijonov.

Spodbudni so tudi njihovi rezultati pri uvajanju naprednih merilnih sistemov, saj naj bi bilo z njimi v letu 2021 dodatno opremljenih še 12.000 odjemalcev. Tako načrtujejo, da bo v sistem naprednega merjenja konec prihodnjega leta vključenih že 211.500 merilnih mest, kar predstavlja 95,7 odstotka vseh merilnih mest na njihovem oskrbnem območju. Poleg navedenih vlaganj, pa v okviru Skupine Elektro Maribor načrtujejo tudi večja investicijska vlaganja v izgradnjo sončnih elektrarn in krepitev e-mobilnosti.
Kot še poudarjajo v Elektru Maribor, se ne glede na nihanja obsega distribuirane energije, priključna moč stalno povečuje, saj uporabniki ves čas priključujejo nove naprave in vire, kar terja dodatne naložbe v omrežje. Sicer pa za leto 2021 načrtujejo, da bodo distribuirali 2.241 GWh električne energije in končnim kupcem prodali 1.822 GWh električne energije, pri čemer naj bi dobrih 15.000 MWh proizvedli v lastnih proizvodnih objektih.


Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.