Obnovljivi viri

Evropska komisija odprla tri javna posvetovanja o energetskih vprašanjih

Gre za razprave o spodbujanju uporabe sončne energije, skrajšanju postopkov izdajanja dovoljenj ter o nakupnih pogodbah za električno energijo iz obnovljivih virov.  

Evropska komisija odprla tri javna posvetovanja o energetskih vprašanjih

Komisija bo rezultate posvetovanj upoštevala pri pripravi nadaljnjih ukrepov za uresničevanje evropskega zelenega dogovora in zmanjšanje emisij v Evropi za vsaj 55 odstotkov do leta 2030. Predlagani ukrepi naj bi poleg tega pomembno prispevali tudi k doseganju 40-odstotnega deleža obnovljivih virov v EU do leta 2030.

Posvetovanje o sončni energiji v EU poteka v okviru priprave nove strategije o sončni energiji, ki naj bi jo objavili še letos. Vsebina posvetovanja pa se nanaša predvsem na to, na kakšen način doseči v prizadevanjih za podvojitev deleža obnovljivih virov do leta 2030 ustrezno povečanje proizvodnega deleža iz sončnih elektrarn. Evropska komisija je v okviru posvetovanja pripravila sklop 26 vprašanj, ki naj bi pomagali k iskanju odgovora, kako odpraviti ozka grla in ovire pri naložbah v sončno energijo v skladu z veljavnimi pravili in jih dodatno spodbuditi.

Posvetovanje o skrajšanju postopkov pridobivanja dovoljenj za proizvodnjo iz obnovljivih virov pa naj bi prineslo odgovore na vprašanja, na kakšen način je mogoče pospešiti projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov in odpraviti ključne ovire, ki se kažejo kot predolgo trajanje postopkov za izdajo dovoljenj, zapletenost pravil in postopkov za izbiro lokacije in pridobitev upravnih dovoljenj, težave s priključitvijo na omrežje ter kadrovske težave organov za izdajo dovoljenj. Upravne ovire so namreč na ravni EU že dolgo opredeljene kot skupno ozko grlo za uvajanje projektov obnovljivih virov energije, ki odvračajo potencialne vlagatelje. Rok za oddajo mnenj je 12. april letos.

Brane Janjič
O avtorju