Hidro energija

Funkcionalna osvežitev HE Medvode

Prihajajoča številka: Pogovor z Rokom Narobetom

Po oseminšesdesetih letih so v Savskih elektrarnah pred zaključkom prenove zapornic na objektu v Medvodah.

Funkcionalna osvežitev HE Medvode

Hidroelektrarno Medvode so kmalu po drugi svetovni vojni gradili zlasti politični zaporniki, precej jih je pri tem po nekaterih virih tudi umrlo, kot so poročali nekateri mediji. Oprema je bila za tisti čas sodobna, predvsem pa v večji meri Slovenska. Po 68 letih je danes HE Medvode posodobljena in pripravljena na nove izzive. O prenovi zapornic smo spregovorili s sistemskim inženirjem za strojne naprave v Savskih elektrarnah, Rokom Narobetom.

 

Lansko leto ste že zamenjali zapornici pretočnega polja ena, kako gre s prenovo drugega polja?

Prenova drugega polja je potekala z enakim terminskim planom, kot se je to dogajalo lansko leto. Marca smo vzpostavili gradbišče, pripeljali prve sestavne dele in začeli z delom. V samem polju smo z delom začeli po prvomajskih praznikih – letos smo zaprli pretočno polje z zasilnimi zapornicami 5. maja. Takrat smo tudi začeli z demontažo starih zapornic. Gre namreč za dvojno kljukasto zapornico, ki jo tvorita spodnja in zgornja zaporna tabla in je zdaj na začasni deponiji na levi strani pregrade. Na desni strani pregrade pa so se sestavljali novi deli. Cilj izvedbe del v samem pretočnem polju je, da bi bila ta čim hitrejša. Lahko bi namreč prišlo do težav, če bi nastopili veliki pretoki, kajti v času zamenjave je na razpolago samo eno delujoče prelivno polje brez redundance. Sledila je obnova obstoječih vbetoniranih delov in gradbene konstrukcije, vidnih betonov, zamenjan je bil prag. Zatem se je začela montaža novih delov v nišo, najprej spodnje zaporne table skupaj z manjšimi sestavnimi deli od verižnikov do podestov. Sledila je montaža zgornje zaporne table in verig. Lansko leto nam je projekt zastal prav zaradi dobave verig. Zamenjava verig je bila kljub dobremu stanju starih in praktično nespremenjeni teži zapornic potrebna zaradi novejših predpisov za hidromehansko opremo, ki upoštevajo večje varnostne faktorje. Letos pa z dobavo verig na srečo nismo imeli težav. Po zamenjavi verig in montaži finih delov sledijo še funkcionalni poskusi. Ko bo montaža končana sledi test z vodo, pregled morebitnega puščanja in končna nastavitev tesnil ter predaja novih zapornic v poizkusno obratovanje.

 

Lahko torej rečemo, da ste izbrali dobro sezono za obnovo zapornic, glede na izredno sušno obdobje?

Ja, glede tega pa smo res imeli srečo. Lansko leto je bilo potrebno zapiranje pretočnega polja zamakniti za 10 dni zaradi povečanih pretokov, letos pa je šlo brez večjih zapletov. September bi sicer lahko že povzročil nekaj težav, oktober pa sploh.

Zakaj ste se odločili za prenovo?

Zapornice so bile take kot so bile – prav od njene izgradnje. Stare so bile skoraj 70 let. Hidroelektrarna Medvode je šla v pogon leta1954. Izvajali so se redni remonti, tesnilne gume so se zamenjale, zapornica je bila negovana, pa vendar je bila protikorozijska zaščita dotrajana,  to pa je težko oziroma nemogoče kvalitetno obnoviti. Poleg tega ima portalni žerjav, ki je na voljo, premajhno dvižno višino za dvig zapornic iz niše, zato smo iskali optimalno rešitev. Glavni problem protikorozijske zaščite so težko dostopni deli. Tam kjer je vlaga, kjer je nedostopno, kjer se ne da korektno očistiti... Tako je idejni projekt skupaj z investicijskim programom pokazal, da se bolj izplača zamenjava v primerjavi s prenovo – kajti prenova lahko prinese veliko nepredvidljivih stroškov, poleg tega pa je pretočno polje precej dlje obratovalno nerazpoložljivo. Po pregledu starih zapornic po demontaži, ko je bilo razvidno tudi stanje nedostopnih delov, je bilo jasno, da je bila odločitev prava. Stara zapornica je bila namreč kovičene izvedbe. V delih, kjer se pločevine prekrivajo, bi jo bilo praktično nemogoče kvalitetno očistiti, korozija namreč material pri spojih predre. Nova izvedba pa je varjena in v smislu negovanja in vzdrževanja boljša in lažja.

Kakšna je predvidena življenjska doba novih zapornic?

Določili smo življenjsko dobo 60 let, s tem da je potrebno vsaj enkrat v tem času obnoviti protikorozijsko zaščito. Sicer pa so zapornice prelivnega polja v prvi vrsti varnostni organ HE. Namreč, če bi prišlo do kakršnih koli večjih poškodb, da zapornica ne bi delovala, bi lahko prišlo do tako ogromne škode, ki se jo v tem trenutku niti ne da do potankosti predvideti. Težko je natančno ovrednotiti smotrnost zamenjave, saj je v prvi vrsti varnost in uporaba.

 

Več v prihajajoči številki revije Naš stik, ki bo izšla 14. oktobra.

Mare Bačnar
O avtorju