Jedrska energija

Imenovanje novih članov upravnega odbora ARAO

Vlada je imenovala dva nova člana upravnega odbora.

Imenovanje novih članov upravnega odbora ARAO

Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), in sicer za preostanek mandata do 22. 7. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. S tega mesta je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca.

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v 12. členu določa, da ima zavod upravni odbor, ki šteje pet članov. Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra, pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan. Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov. Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za preostanek mandata odstopljenega člana.

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država. Njeno poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. ARAO je nosilec družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbi za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije.

Ustanovitelj ARAO je Republika Slovenija, njegov status je javni gospodarski zavod, sedež na Vrbini pri Krškem.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.