Okolje

Konferenca o zelenem razvoju

Državni sekretar ministrstva za okolje in prostor Uroš Vajgl je povezoval razpravo o trajnostni in zeleni infrastrukturi na konferenci Okolje za Evropo v Nikoziji na Cipru.

Konferenca o zelenem razvoju

Na tretjem skupnem srečanju ministrov za okolje in izobraževanje na visoki ravni je državni sekretar predstavil aktivnosti metodologije Deep Demonstration, ki je model sistemskega prehoda v krožno, regenerativno, nizkozogljično gospodarstvo v Sloveniji. S tem modelom je Slovenija zagotovila prvo inovativno okolje v EU za uvedbo sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo, katerega cilj je postati primer dobre prakse za sistemski prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Državni sekretar je povezoval tudi razpravo o ozelenitvi gospodarstva v panevropejski regiji: naproti trajnostni infrastrukturi, ki je potekala o izzivih trajnostne infrastrukture, zlasti pri uresničevanju zelenih idej in ciljev. Poudaril je pomembnost zelenega trajnostnega razvoja, ki bo prispevalo k preprečitvi porasti povprečne svetovne temperature nad 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. V razpravi je bila izpostavljena tudi pomembnost dostopa do javnih informacij in vključenosti vseh deležnikov, skladno z Aarhuško konvencijo in protokolom PRTR. Razprava se je zaključila s pogledi o pomembnosti uravnoteženosti okoljskih, socialnih in ekonomskih pogledov pri nadaljnjem razvoju trajnostne infrastrukture. 

Ob robu dogodka je potekalo srečanje predstavnikov držav Sredozemlja o strategiji do leta 2030 glede izobraževanja za trajnostni razvoj. Državni sekretar je pri tem poudaril pomembnost sosedskega in regionalnega sodelovanja za varstvo okolja - obalnih območij in morskega okolja. Napovedal je tudi, da bo Slovenija prihodnje leto gostila 23. zasedanje Barcelonske konvencije.

Mare Bačnar
O avtorju