Hidro energija

Ob HE Brežice družba HESS ureja gnezda in okolico

Vzdrževalna dela so izvedli v skladu s priporočili monitoringa biosfere na pretočni akumulaciji HE Brežice iz leta 2020, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter priporočili sodelujočega ornitologa.

Ob HE Brežice družba HESS ureja gnezda in okolico

Družba HESS je tudi letos pravočasno poskrbela za nekatere naravovarstvene ureditve na pretočni akumulaciji HE Brežice. Gre za umetne otoke, gnezdilne splave, gnezdilne stene in plitvino s trstičevjem. Na treh od štirih umetnih otokov so očistili zarast in s tem pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in rečnega galeba. Dober kilometer dolvodno so očistili zarast na vseh treh gnezdilnih splavih. Popravljena je bila tudi uničena dostopna rampa za ptice, gnezdilne hiške, ki so bile postavljene v lanskem letu, pa so bile pregledane in očiščene. Popravili so tudi eno izmed gnezdilnih sten za vodomca, dodatno pa uredili še eno izmed preostalih tovrstnih sten. Zaradi narave vodomcev, ki so samotarji in za gnezdenje potrebujejo več kilometrski odsek reke, zaenkrat ni smiselno urejati preostalih sten na pretočni akumulaciji HE Brežice.

Uspešno so uredili tudi plitvino s trstičevjem na desnem bregu pretočne akumulacije. Z odstranjeno zarastjo so tako omogočili gnezdenje malemu deževniku – sicer gnezdilcu golih rečnih prodišč. Gorvodni del plitvine so namenoma prepustili zaraščanju, da bo zarast dovolj gosta in bo nudila dovolj kritja še eni izmed ciljnih vrst ptic – malemu martincu. Omenjena vzdrževalna dela so le eno izmed ravnanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s stroko izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju, zagotavljanju in izboljšavi biodiverzitete.

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.