Energetika

Objavljen razpis za podporo pilotno-demonstracijskim projektom

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 30 milijonov evrov, finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa pa zagotavlja EU iz Sklada za okrevanje in odpornost.

Objavljen razpis za podporo pilotno-demonstracijskim projektom

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do osmih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov.
Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je do 30 milijonov evrov, skrajni rok za oddajo vlog pa je 18. julij.
Objavo javnega razpisa so pozdravili tudi na GZS. Po mnenju generalnega direktorja GZS mag. Aleša Cantaruttija so naložbe v pilotne projekte izjemnega pomena, saj je jedro takšnih projektov inovacija, ki se še ne uporablja. Gre torej za spodbujanje popolnoma novih metod in tehnik. Demonstracijski projekti pa pomenijo nadgradnjo, saj gre za prenos dobrih praks in prilagoditev projektov novim geografskim, okoljskim, socialno-ekonomskim in drugim okoliščinam.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.