Energetika

Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje Elektro in računalniške šole Ptuj

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so bili po izboru predstavnikov šole Žan Hertiš, Domen Drevenšek, Tilen Čavničar in Nejc Čavničar.
Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje Elektro in računalniške šole Ptuj

V Dominikanskem samostanu na Ptuju je v sklopu današnje podelitve spričeval dijakom potekala tudi podelitev nagrade najboljšim dijakom Srednje elektro in računalniške šole Ptuj v šolskem letu 2018/2019, ki jo tradicionalno dodeljuje Elektro Maribor. 

Kot je zapisano v obrazložitvi, so nagrajeni dijaki z doseženim odličnim učnim uspehom in svojim odnosom do dela izkazovali veliko vztrajnosti, ustvarjalnosti in sodelovanja v šoli in izven nje. Z vidnimi dosežki na različnih tekmovanjih, in sicer 1. mesto na državnem tekmovanju RoboBum – kategorija RoboCupJunior v 2017/18 in 2018/2019, 3. mesto na Evropskem prvenstvu RoboCup Junior maja 2018 v Italiji. Kategorija - robotski nogomet, 2. mesto na tekmovanju RoboCup Junior novembra 2018 v Zagrebu. Kategorija - robotski nogomet, in na tekmovanju RoboCup Junior aprila letos v Avstriji. Kategorija - robotski nogomet, 5. mesto na tekmovanju RoboCup Junior junija letos v Hannovru. Kategorija - robotski nogomet, ter 1. mesto na tekmovanju RoboBum – RoboCupJunior nogomet v šol. letu 2017/18 in v šol.letu 2018/2019, pa so ekipno orali ledino na mednarodnih tekmovanjih s področja robotskega nogometa. Veselje do robotike so prenašali tudi na osnovnošolce. Odlikuje jih tudi vzorno vedenje in nesebična pomoč sošolcem.
Ob tem Žan Hertiš k ekipnim uspehom dodaja še 2. mesto na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol v 3. letniku marca lani v Krškem ter 3. mesto na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol v 4. letniku marca letos v Novem mestu. 

Predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič je ob tej priložnosti izpostavil, da sta kakovost in odličnost v poslovanju in delovanju temeljni razvojni smernici današnje družbe, skupaj z inovativnostjo pa sta tudi predpostavka za konkurenčnost. Odličnost ni pomembna le za gospodarstvo, ampak vsaj tako tudi za vse sisteme v širši skupnosti, še posebej pa za področje izobraževanja. Zaradi občutljivosti in pomena svoje dejavnosti, je družba Elektro Maribor, je dejal mag. Sovič, zavezana k visokim standardom poslovne odličnosti in k sistemom vodenja kakovosti. Zaradi zavedanja o svoji družbeni odgovornosti pa že vrsto let spodbuja tudi odličnost v učnih dosežkih dijakov iz srednjih elektro šol in študentov na njihovem oskrbnem območju. 
»Veseli nas, da lahko tudi na tak način sodelujemo s šolami, ki izobražujejo kadre, pomembne za našo temeljno dejavnost, distribucijo električne energije za prebivalstvo in gospodarstvo. Iskreno čestitamo letošnjim najboljšim dijakom Srednje Elektro in računalniške šole Ptuj, z željo, da jih bodo prizadevanja za odličnost in kakovost spremljala tudi pri prihodnjih izzivih,« je sklenil mag. Sovič.
Rajko Fajt, ravnatelj Srednje elektro in računalniške šole Ptuj, pa je o dolgoletnem sodelovanju z Elektrom Maribor povedal: »Na Elektro in računalniški šoli Šolskega centra Ptuj se zavedamo vloge, ki nam je zaupana na področju strokovnega izobraževanja. Strategijo gradimo na socialnem partnerstvu, ki temelji na sodelovanju med šolo in gospodarstvom. Želimo slediti toku razvoja in potrebam gospodarstva. Le dobro poznavanje razmer, vnašanje novosti v učne programe omogoča ustrezno usposobljenost dijakov, s čimer lahko takoj po končanem šolanju nastopijo z delom. Sodelovanje z gospodarstvom pomeni za dijake pridobivanje novih znanj, za profesorje, kateri svoje izkušnje in znanja prenašajo generacijam, pa dodano vrednost. 
Povezovanje je tudi edini ukrep v smislu reševanja strukturnih neskladij na trgu delovne sile. Z velikim veseljem ugotavljamo, da gospodarski subjekti v lokalnem in regionalnem okolju sledijo predlogu povezovanja. Med njimi je prav gotovo družba Elektro Maribor, ki ni le partner v procesu izobraževanja. Kot družba, ki sledi odličnosti, pomaga dijakom pri doseganju dosežkov na strokovnem področju in jih spodbuja, da iščejo svoje priložnosti v strokovnem izobraževanju.«

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.