Termo energija

V TEB že tretje leto zapored povečana proizvodnja električne energije

V Termoelektrarni Brestanica so lani že tretje leto zapored zabeležili povečano proizvodnjo električne energije in krepko presegli prvotni plan proizvodnje.

V TEB že tretje leto zapored povečana proizvodnja električne energije

Realizirana proizvodnja na pragu termoelektrarne Brestanica je v letu 2021 znašala 52,3 GWh, kar je več kot 174-odstotna realizacija glede na planirano proizvodnjo v višini 30 GWh. Za komercialne namene je bilo proizvedeno 39 GWh električne energije. Za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence je elektrarna proizvedla 770 MWh, preostala proizvodnja pa se je nanašala na testiranje plinskih blokov, predvsem testiranja novega PB7, s katerim bo delovanje elektrarne še bolj zanesljivo in okolju prijazno. Večji proizvodnji so botrovali zunanji dejavniki na trgu z električno energijo, kot tudi smotrno načrtovanje nakupnih opcij v navezavi z energenti ter optimalnim načrtovanjem znotraj skupine GEN glede na obstoječo energetsko situacijo v državi in širše. Pri tem so porabili gorivo v razmerju 30 odstotkov zemeljski plin in 70 odstotkov tekoče gorivo, in kar je še pomembnejše, izpolnili 100-odstotno zanesljivost zagonov za potrebe sistemskih storitev.

Obratovanje elektrarne je bilo vse leto zanesljivo, varno in v okviru ekoloških standardov. Vse to je odraz dobre usposobljenosti kadra in okolju prijazne tehnologije.

V TEB se zavedajo nepredvidljivosti elektroenergetskega sistema ter velikih nihanj potreb in cene električne energije. Prepričani so, da se bosta pomembnost zanesljive oskrbe in potreba po dodatnih proizvodnih enotah za zagotavljanje električne energije samo še povečevali, zato v TEB začenjajo s pripravami na izgradnjo dodatnih proizvodnih zmogljivosti.

 

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.