Energetika

Zaradi zaščite hrane omejitev proizvodnje biogoriv

Evropska komisija v novem zakonodajnem predlogu predvideva zmanjšanje proizvodnje biogoriv v celotnem deležu obnovljivih virov energije.
Zaradi zaščite hrane omejitev proizvodnje biogoriv

Evropska komisija je včeraj objavila predlog za spremembo zakonodaje EU o biogorivih, da bi se omejile spremembe uporabe zemljišč po svetu za proizvodnjo biogoriv in povečale koristi biogoriv za okolje. Uporaba biogoriv iz poljščin za doseganje desetodstotnega deleža OVE v prometu, ki ga določa direktiva o uporabi energije iz OVE, bo omejena na pet odstotkov do leta 2020.

V oceni emisij toplogrednih plinov pri biogorivih se bodo prvič upoštevali ocenjeni vplivi sprememb uporabe zemljišč po svetu, torej posredne spremembe v rabi zemljišč.

Komisija poleg tega za izboljšanje učinkovitosti postopkov proizvodnje biogoriv predlaga povišanje najnižjega praga za zmanjšanje toplogrednih plinov v novih obratih na 60 odstotkov ter okrepitev tržnih spodbud za razvoj biogoriv druge generacije iz neživilskih surovin, kot so odpadki in slama, ki povzročajo bistveno manj emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva ter neposredno ne vplivajo na svetovno proizvodnjo hrane ter obenem znatneje prispevajo k izpolnjevanju cilja iz direktive o uporabi OVE. Biogoriva, ki se proizvajajo trajnostno in po učinkovitih postopkih, so nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom v mešanici energetskih virov v EU in se uporabljajo zlasti za prevoz.

Ker se je trg za biogoriva razširil, je postalo jasno, da se biogoriva razlikujejo glede na njihov vpliv na rabo zemljišč po svetu. Nedavne znanstvene raziskave so pokazale, da lahko ob upoštevanju posrednih sprememb v rabi zemljišč nekatera biogoriva dejansko povzročajo enako emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva, ki jih nadomeščajo.

Komisija želi z novimi ukrepi spodbujati proizvodnjo biogoriv, ki prispevajo k znatnemu zmanjšanju emisij, neposredno ne konkurirajo proizvodnji živil in so hkrati bolj trajnostna. Čeprav trenutni predlog ne posega v možnost držav članic, da zagotavljajo finančne spodbude za biogoriva, komisija meni, da bi morala v obdobju po letu 2020 biogoriva prejemati finančno podporo le, če bodo znatno zmanjšala emisije toplogrednih plinov in ne bodo proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo. (pb)

Polona Bahun
O avtorju