Potekala 23. redna seja skupščine Elektra Gorenjska
Miro Jakomin
/ Categories: Energetika

Potekala 23. redna seja skupščine Elektra Gorenjska

Na današnji 23. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil ter s poročilom o odkupu delnic v poslovnem letu 2016.  

Odločanje na seji skupščine, sklepi delničarjev 

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, izvolili so nove člane nadzornega sveta, prav tako so imenovali pooblaščenega revizorja. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Na skupščini je bilo prisotnega 87,69 odstotkov zastopanega kapitala družbe. 

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi dela bilančnega dobička v višini 2.072.951,61 evra za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,12 evra na delnico. Dividende bodo izplačane 28. julija 2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27. julija 2017 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. 

Izvoljeni novi člani nadzornega sveta, imenovan pooblaščeni revizor

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 28. avgusta 2017, so delničarji izvolili nove člane nadzornega sveta (predstavnike kapitala), kot so bili predlagani. Novi člani nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., so: Franjo Curanović, Andrej Koprivec, mag. Tedo Djekanović in mag. Samo Logar. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 pa so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Previous Article Poletna šola Energetike.NET in Energije plus
Next Article Sprejet Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Print
785
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.