Sekcija SVDEE za trg prožnosti predlaga model centralne entitete
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Sekcija SVDEE za trg prožnosti predlaga model centralne entitete

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) pri EZS je že nekaj mesecev aktivna v javnem posvetovanju Agencije za energijo za uvedbo modela neodvisnega agregatorja na prihajajočem trgu prožnosti.

Po mnenju sekcije je za uvedbo modela neodvisnega agregatorja treba izbrati takšen model, ki bo zagotovil finančno nevtralen vpliv na Dobavitelja, ki ni Neodvisni agregator pri posameznem odjemalcu.

Sekcija predlaga model centralne entitete, ki izpolnjuje ta ključen pogoj in hkrati zagotavlja nadgradnjo merilnih podatkov ter ustrezno alokacijo aktivacij agregatorju in dobavitelju s sočasno zagotovitvijo pravilnosti in pravičnosti obračuna tako energije kot vseh drugih relevantnih postavk. Po preučitvi predlaganih možnosti je predlagani model centralne entitete tudi najenostavnejši in praktično najlažje izvedljiv na slovenskem trgu električne energije.

Spomnimo, evropska zakonodaja zahteva uvedbo modela neodvisnega agregatorja, s katero bo omogočeno delovanja agregatorja in sodelovanja vseh odjemalcev brez soglasja dobavitelja. Poleg tega bo preprečevalo diskriminatorne tehnične in upravne zahteve, postopke ali pristojbine za odjemalce s strani dobavitelja zato, ker odjemalec sodeluje v agregiranju. 
V Sloveniji to področje trenutno še ni urejeno, zato MzI in Agencija za energijo v sklopu implementacije CEP že izvajata aktivnosti in presoje možnih modelov.
Urejenost področja mora rešiti naslednja trenutno odprta vprašanja, ki vplivajo na dobavitelje: prenos energije, plačilo energije, pravilno pripisovanje odstopanj ter pravilnost obračuna vseh relevantnih postavk.

Previous Article Virtualno se je srečala Sekcija IPET
Next Article Dravske elektrarne že dosegle načrtovano letno proizvodnjo
Print
1063