Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE

V soorganizaciji družbe Borzen, Mestne občine Ljubljana (MOL) in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je potekala praktična delavnica z naslovom Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah. Delavnica je prinesla številne odgovore na vprašanja o načrtovanju in možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn ter postopkih pridobivanja dovoljenj.

Preberi