Virtualno se je srečala Sekcija IPET
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Virtualno se je srečala Sekcija IPET

Glavna tema je bila aktualna problematika sprememb zakonodaje in postopkov ob prehodu leta. Borzen je predstavil status priprav na prehod na 15-minutni obračunski interval s 1. januarjem 2021. Na kratko je bila predstavljena tudi nova aplikacija za bilančni obračun s portalom, ki bo na enostavnejši in varnejši način omogočal subjektom vpogled v bilančni obračun, kot tudi druge postopke, vezane na delovanje na trgu z električno energijo. Sekcija je sklenila, da se dinamika dela delovne skupine za prehod na merjeno realizacijo (vključitev odjemalcev pod 43 kW priključne moči) opredeli v letu 2021, potem ko bo izvršen prehod na 15-minutni obračunski interval ter verjetno sprejeti še nekateri relevantni akti, kot sta nov Zakon o oskrbi z električno energijo in nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije.

Na seji so bili predstavljeni tudi glavni zaključki delavnice o umestitvi neodvisnega agregatorja na trg z električno energijo, ki je v organizaciji Agencije za energijo potekala sredi oktobra. Posvetovalni dokument v javnem posvetovanju je bil sicer pripravljen v širšem konzorciju, v katerem so poleg Agencije za energijo sodelovali še Borzen, ELES, SODO ter vseh pet elektrodistribucijskih podjetij.

Sodelujoči so predstavili zadnje informacije glede delovanja v evropskem forumu za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike ebIX. Med drugim so izpostavili potrjen projekt »Distributed flexibility- Phase II«, ki ga je treba aktivno spremljati oziroma se vanj s predstavnikom sekcije po možnosti tudi vključiti z vidika uvajanja trga s prožnostjo v Sloveniji in uvedbe svežnja Čista energija za vse Evropejce.

Člani Sekcije IPET so tudi pozvali h kandidaturi za vodstvo sekcije, saj se trenutnemu vodstvu mandat izteče konec tega leta. Funkcijo predsednika trenutno opravlja pomočnik direktorja energetskega področja na Borzenu Andraž Šavli, podpredsednik pa je vodja sektorja za razvoj in monitoring trga na Agenciji za energijo David Batič.

Previous Article Energetske naložbe kot priložnost za preboj
Next Article Sekcija SVDEE za trg prožnosti predlaga model centralne entitete
Print
1075