Zanimanje za Elektrofest vsako leto večje
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Zanimanje za Elektrofest vsako leto večje

V prostorih Elesa, EIMV in Fakultete za elektrotehniko je danes potekala že tradicionalna prireditev namenjena energetskemu opismenjevanju dijakov srednjih šol Elektrofest, ki se jo je udeležilo okrog 400 dijakov. Omenjeno prireditev so že sedmo leto zapored organizirali ELES, GEN energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, rdeča nit letošnje prireditve pa je bila namenjena spoznavanju dejstev in razbijanju mitov o sevanju v vsakdanjem življenju.
Direktor področja za strateške inovacije v Elesu mag. Uroš Salobir je v nagovoru ob otvoritvi prireditve poudaril, da je bil Elektrofest v dosedanji zgodovini družbe priča številnim prelomnim dogodkom in izhaja še iz obdobja, ko je Eles v Divači namestil prečni transformator, izgradnjo 400 kV povezave Beričevo-Krško, ki je pred leti preprečila mrk na širšem območju Ljubljane ob katastrofalnem žledolomu, bil priča vzpostavitve sodobnega republiškega centra vodenja in gradnje novega tehnološkega središča v Beričevem ter nenazadnje tudi sodobnim projektom s področja pametnih omrežij, kot sta SINCRO.GRID in NEDO. Kot je dejal, pogled za nazaj dejansko potrjuje, da vse te projekte ne delamo samo za nas, ampak za prihodnost, za mlade, ki bodo lahko kritično ocenjevali in tudi nadaljevali naše delo. Ob tem je izrazil še prepričanje, da se bo ta prireditev v sodelovanju z dosedanjimi partnerji ohranila tudi v prihodnje, pri čemer je pričakovati še nadaljnjo obogatitev in nadgraditev vsebin.
Direktor družbe Gen energija Martin Novšak je izpostavil, da je slovenska energetika danes pred pomembnimi odločitvami, in sicer, kako zagotoviti družbi zanesljivo dobavo električne energije, kako zagotoviti njeno okoljsko sprejemljivost ter nizkoogljičnost in konkurenčnost. Gen energija zato na vseh področjih podpira dogodke podobne Elektrofestu, ki so namenjeni dodajanju znanj in ozaveščanju splošne javnosti o pomenu energije, z namenom, da se bomo v prihodnosti lažje odločali. Električna energija je temelj sodobne družbe, saj jo uporabljamo na vseh ključnih področjih našega življenja. Zato, da jo lahko zagotavljamo, je dejal Martin Novšak, pa potrebujemo kadre, in to najboljše kadre naše družbe in takšni dogodki lahko pomembno vplivajo tudi na njihovo motivacijo za nadaljevanje študija na naravoslovnih univerzah oziroma za študij elektronike, elektrotehnike, strojništva in računalništva. 
Dr. Primož Hrovat, vodja oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje na EIMV, je dejal, da je rdeča nit letošnje prireditve –sevanje, ne le vsakdanja tema v javnosti, temveč tudi v strokovnih krogih, pri čemer EIMV za elektroenergetska podjetja in druge naročnike že vrsto let izvaja različne meritve in bdi nad vsemi energetskimi postroji. Meritve so osnova tudi za sanacijo obstoječih in gradnjo novih objektov, pri čemer si vsi skupaj prizadevajo za njihov čim manjši vpliv na okolje. Za pojasnitev osnovnih pojmov in pojavov v zvezi z vplivi energetskih objektov je EIMV pred časom izdal tudi posebno publikacijo o elektromagnetnem sevanju, ki so jo letos ponatisnili in izdali še v angleškem jeziku.
Dekan Fakultete za elektrotehniko prof. Gregor Dolinar pa je v svojem nagovoru izpostavil, da je zanje še posebnega pomena, da lahko že dijake usmerjajo v stik z elektrotehniko in ob tem tvorno sodelujejo tudi s podjetji. Ob poplavi različnih informacij, zlasti glede vplivov sevanja, je po njegovem še posebej pomembno, da lahko dijaki, ki še nimajo določenih predsodkov, dobijo informacije iz prve roke in se tudi s konkretnimi prikazi in argumenti prepričajo o nekaterih dejstvih ter jih pozneje posredujejo tudi naprej.
Organizatorji Elektrofesta so sicer za udeležence tudi letos pripravili bogat animacijski program, ki je potekal na ploščadi pred vhodom v Elesovo stavbo.
Previous Article Nuklearna energija za novo Evropo
Next Article Ministrica Alenka Bratušek prevzela posle na MzI
Print
1616