Naš stik, št. 5, oktober 2020

V tej številki lahko preberete...

V njej lahko med drugim preberete:
E-mobilnost je že tu
Elektromobilnost ni več samo vizija posameznih navdušencev, ampak je že postala del naše vsakdanje stvarnosti. V zvezi z množičnejšo elektrifikacijo prometa, ki je eden ključnih pogojev na poti v nizkoogljično družbo, je sicer še veliko odprtih vprašanj, a nanje dobivamo tudi vse več odgovorov.

Eles začenja gradnjo največje investicije v času svojega obstoja

Izgradnja daljnovoda Cirkovce–Pince in posodobitev ter dograditev RTP Cirkovce sta že vrsto let na seznamu pomembnejših Elesovih projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav.

RTP Kobarid zgled dobrega sodelovanja

Družbi SODO in Elektro Primorska sta v začetku septembra v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20 kV Kobarid, ki bo bistveno izboljšala napetostne razmere na območju Zgornjega Posočja ter zagotovila nadaljnji razvoj tamkajšnjega gospodarstva in turizma. 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Brez posodobitve omrežja popolne elektrifikacije prometa ne bo Polona Bahun omrežje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,promet,politika,denar,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektrifikacija
Pogovor Z e-mobilnostjo se razumevanje mobilnosti v celoti spreminja Katja Krasko Štebljaj ELES Janez Humar emisije,izobraževanje,upravljanje,raziskave,omrežje,inovativnost,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,elektricne polnilnice,projekti,promet,razvoj,partnerji,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,vozilo
Aktualno ELES začenja gradnjo največje investicije v času svojega obstoja Polona Bahun ELES prenos,okolje,investicije,gradnja,stikališce,državni prostorski nacrt,rekonstrukcija,gradnja daljnovoda,cene elektricne energije,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,elektrogospodarstvo,daljnovodi,odjemalci,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,informacije
Aktualno RTP Kobarid zgled dobrega sodelovanja Brane Janjic SODO Milan Vižintin,Stanislav Vojsk,Uroš Blažica,Jernej Vrtovec distribucija,zakonodaja,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,Elektro Primorska,elektroenergetski projekti,elektromontažna dela,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,projekti,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,turizem,odjemalci,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,elektroenergetika
Aktualno Dela na sedmem bloku dobro napredujejo Janja Ambrožic Termoelektrarna Brestanica plin,obratovanje,gradnja,omrežje,plinske elektrarne,projekti,proizvodnja elektricne energije,naložbe,elektrarne,razpis,vrednost projekta,trg elektricne energije,kablovod
Aktualno Epidemija nekoliko zamaknila začetek remontnih del Polona Bahun TE-TOL plin,premog,investicije,vzdrževanje,remont,stikališce,oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,kriza,zanesljivost obratovanja,toplotna energija,agregat
Aktualno EIMV nadgrajuje in razvija regulatorje napetosti in jalove moči elektrarn Jernej Štremfelj Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,omrežje,termoelektrarne,sodobne tehnologije,izredne razmere,vodenje,regulacija,meritve,razvoj,MHE,elektrarne,zanesljivost obratovanja,agregat,digitalizacija
Aktualni intervju GEN-I sonce je inovativni poslovni model Gregor Hudohmet
Aktualno Samooskrba in e-mobilnost recept za zeleni prehod Polona Bahun Borzen Karlo Peršolja,Dejan Paravan,Erik Potocar okolje,investicije,emisije,zakonodaja,strokovna posvetovanja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,elektricne polnilnice,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,energija,denar,posvet,skladi,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,stavba,hranilnik
Aktualno Povezava znanosti in industrije s fokusom na jedrskih novogradnjah Mojca Drevenšek jedrska energija,okolje,proizvodnja,obratovanje,strokovna posvetovanja,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,trajnostni razvoj,gradnja elektrarne,energetsko dovoljenje,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,Nuklearna elektrarna Krško,podnebje,ekonomija,elektrarne,tehnologija,odjemalci
Aktualno Elektro Celje vpeto v vrsto raziskovalnih projektov Vladimir Habjan,Maja Ivancic Elektro Celje distribucija,obratovanje,vzdrževanje,informatika,omrežje,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,evropska zakonodaja,podnebje,biomasa,tehnologija,stroški,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik
Aktualno Tipizacija distribucijskega elektroenergetskega omrežja SODO distribucija,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,omrežje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,nizkoogljicna družba,standardi,tehnicne izboljšave,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,tehnologija,kablovod
Aktualno S sodelovanjem do odličnega izdelka Vladimir Habjan Inštitut Jožef Stefan Luka Snoj jedrska energija,izobraževanje,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,sodobne tehnologije,sevanje,kadri,prodaja,konkurencnost,raziskovanje,radiaktivni odpadki,podatki,infrastruktura
Aktualno Uspešen zagon projekta INCIT-EV Maša Repež Gril ELES okolje,omrežje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,elektricne polnilnice,cene elektricne energije,projekti,lokalne skupnosti,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,partnerji,zrak,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,infrastruktura,informacije
Fokus E-mobilnost je že tu Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Janja Ambrožic Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Elektro Celje,GEN-I,Elektro Gorenjska,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Hidroelektrarne na spodnji Savi distribucija,okolje,proizvodnja,investicije,emisije,izobraževanje,informatika,raziskave,omrežje,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,elektricne polnilnice,razvoj distribucije,napredno merjenje,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,posodabljanje omrežja,politika,varovanje narave,energija,podnebje,denar,zelena energija,daljnovodi,podpore,posojilo,razpis,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,NEPN,vozilo,elektroenergetika ,mobilnost
Podjetja smo ljudje V svetu energije omogočen vpogled tudi v e-mobilnost Vladimir Habjan GEN-I Garsia Kosinac hidroelektrarne,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zdravje,izpusti,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik
Podjetja smo ljudje Želeli smo omogočiti uporabniško izkušnjo Vladimir Habjan GEN-I emisije,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,zdravje,energija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,infrastruktura,hranilnik
Portret Čebelar in ustanovitelj godbe Janja Ambrožic Elektro Primorska vzdrževanje,zaposlovanje,elektromontažna dela,glasba,delavnica,ucenje,daljnovodi
Iz energetskih okolij Stoletje elektrodistribucije v Mariboru Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic distribucija,proizvodnja,omrežje,trajnostni razvoj,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,obletnice,elektrarne,elektrifikacija
Iz energetskih okolij Zelena luč še za eno vetrno polje Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor okolje,proizvodnja,zakonodaja,gradnja,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,Vlada RS,proizvodnja elektricne energije,politika,DPN
Iz energetskih okolij ELES lani z najvišjim dobičkom do zdaj Polona Bahun ELES poslovanje,investicije,raziskave,rekonstrukcija,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,DEM,daljnovodi,javno narocanje,letno porocilo
Iz energetskih okolij S sončno elektrarno občutno zmanjšali ogljični odtis Vladimir Habjan GEN-I gradnja,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,naložbe,stroški
Iz energetskih okolij Družba leto 2019 zaključila z 1,33 milijona evrov dobička Polona Bahun Borzen trgovanje, borza,poslovanje,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore,trg elektricne energije,letno porocilo
Iz energetskih okolij Slovenija se je tudi letos dobro odrezala Polona Bahun WEC okolje,energetika,energetska varnost
Iz energetskih okolij Distribucijska podjetja vzpostavila nov spletni portal Polona Bahun GIZ distribucija distribucija,meritve,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,spletna stran,podatki
Iz energetskih okolij Mag. Andreju Ribiču nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic okolje,poslovanje,investicije,priznanja,nagrade,inovativnost,sodobne tehnologije,pametna omrežja,vodenje,donacije,razvoj,kadri,politika,raziskovanje,podelitev,polnilne postaje,e-mobilnost,sponzorstvo
Iz energetskih okolij Podpisana koncesijska pogodba za srednjo Savo Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn Andrej Vizjak,Stojan Nikolic okolje,investicije,hidroelektrarne,gradnja,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,umešcanje v prostor,lokalne skupnosti,veriga elektrarn,proizvodnja elektricne energije,varnost,politika,poplave
Iz energetskih okolij Teslini hranilniki Powerwall v Merkurjevih centrih Janja Ambrožic NGEN Roman Bernard soncne elektrarne,projekti,elektricna energija,partnerji,mobilna aplikacija,hranilnik
Iz energetskih okolij V poletnih mesecih občutno povečanje proizvodnje Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica proizvodnja,obratovanje,termoelektrarne,plinske elektrarne,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zanesljivost obratovanja
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska sodeluje v pilotnem projektu Pametna Mlaka Polona Bahun Elektro Gorenjska pametna omrežja,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,poraba,partnerji,podatki,odjemalci
Iz energetskih okolij Na bloku 6 opravili preventivni pregled in redna vzdrževalna dela Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj premog,obratovanje,vzdrževanje,omrežje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,tehnologija,toplotna energija
Iz energetskih okolij Mladi predstavili jedrsko energijo Vladimir Habjan Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije jedrska energija,izobraževanje,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,prireditve,nizkoogljicna družba,tehnologija,podatki,jedrska varnost,informacije
Iz energetskih okolij Nov mejnik pri nameščanju sodobnih merilnih sistemov Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,investicije,racuni,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,oskrba,napredno merjenje,elektricna energija,odjemalci,vrednost projekta
Iz energetskih okolij 81 odstotkov Brane Janjic Direktorat za energijo prenos,distribucija,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,odjemalci,elektroenergetski sistem
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen prenos,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,omrežje,izvoz elektricne energije,bilancne skupine,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,podpore,odjemalci
Trenutek Gradimo Nadja Novak ELES obratovanje,gradnja,pametna omrežja,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,elektroenergetski sistem,hranilnik
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Janja Ambrožic jedrska energija,premog,proizvodnja,obratovanje,emisije,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,termoelektrarne,fuzija,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,elektricne polnilnice,promet,elektricna energija,soncna energija,vodikove tehnologije,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,partnerji,denar,vetrna energija,biomasa,plinovod,elektrarne,podpore,polnilne postaje,e-mobilnost
Spomini 80 let HE Plave I Janja Ambrožic Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,oskrba,elektricna energija,obletnice,zanesljivost obratovanja