Novice

Sevanja na prebivalstvo zaradi NEK komaj merljiva

Datum: 9. 5. 2016 Besedilo: Vladimir Habjan

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2015 vplivi NEK daleč pod omejitvami.

Sevanja na prebivalstvo zaradi NEK komaj merljiva

Izšlo je poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici NEK. Rezultati obsežnih meritev ponovno potrjujejo, da je bil vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo tako nizek, da dejansko ni merljiv in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Poročilo so na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS.

Iz obsežnega nadzora za leto 2015 izhaja, da so bili vsi sevalni vplivi NEK ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od njenega jezu na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,18 μSv, kar je 0,008 odstotkov naravnega ozadja, ki za preteklo leto znaša 2370 μSv, povzročata pa ga radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja. Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah. Celotno poročilo neodvisnih inštitucij je objavljeno v prilogi.


Pripete datoteke:

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (1)