Zgodovina podjetja
Naš Stik 60 let

Zgodovina revije Naš Stik

Revija slovenskega elektrogospodarstva Naš stik sodi med najstarejša slovenska glasila, saj je prva številka z imenom Elgo izšla že leta 1960. Z imenom Naš stik glasilo izhaja od leta 1992, revijalno podobo pa je dobilo konec leta 1994.

60 let revije Naš Stik

Glasilo delovnih kolektivov elektrogospodarskih organizacij Slovenije z naslovom Elektrogospodarstvo je izhajalo od novembra 1960 do konca leta 1986, in sicer najprej enkrat mesečno, zatem na vsake tri mesece, v osemdesetih letih pa na vsakih štirinajst dni.

Z imenom Naš stik je časopis prvič izšel marca 1992 in je sprva izhajal dvakrat na mesec.

Decembra 1994 se je časopis na podlagi večjih vsebinskih in oblikovnih sprememb preoblikoval v revijo slovenskega elektrogospodarstva in kot mesečnik začel zasledovati cilje sodobnega revijalnega tiska.

Revije

V posameznih obdobjih so glasilo izdajali Elektrogospodarska skupnost Slovenije; Poslovno združenje distributivnih podjetij v Sloveniji; proizvodno-prenosna, proizvodna in distribucijska podjetja EGS ter TOZD in OZD proizvodnje, prenosa in distribucije v okviru EGS in SOZD Elektrogospodarstva Slovenije.

Po zadnji reorganizaciji elektrogospodarstva je izdajateljstvo revije prevzela družba ELES.