Cenik in pogoji oglaševanja v tiskani izdaji revije Naš Stik

Podatki o reviji:

 • Revija izhaja šestkrat na leto in je podrobneje predstavljena tudi na spletnem portalu www.nas-stik.si.
 • Naklada - 2.100 izvodov.
 • Naročniki in prejemniki - elektroenergetska podjetja, ministrstva, vladni organi, parlamentarne stranke, novinarji, ki pokrivajo energetiko v javnih medijih, upokojenci, šole in univerze, posamezna podjetja, ki se ukvarjajo z energetiko.
 • Naklada je v celoti distribuirana.

Formati in cenik

Formati oglasnega prostora Cela stran 1/1 Pol strani 1/2 Četrtina strani 1/4 Zadnja stran 1/1
Širina X višina v mm 210 x 295 210 x 147,5 A: 110 x 145
B: 210 x 75
210 x 295
Cena objave v EUR 800 500 250 1000

Ugodnosti in popusti

Število objav 3 celostranske objave 6 celostranskih objav
Popust 10% 20%
Dodatna ponudba Brezplačna enomesečna predstavitev na spletnem portalu revije (pasica velikosti 160x600 px) A: Brezplačna dvomesečna predstavitev na spletnem portalu revije (pasica velikosti 160x600 px)
B: Celostranski predstavitveni članek v izbrani številki revije

Dodatne možnosti

Vlaganje - cena, pogoji in roki po dogovoru z naročnikom.
Produkcija - nudimo tudi izdelavo oglasov. Cena je odvisna od stopnje zahtevnosti produkcije

Osnovni tehnični podatki

 • Gradivo za objavo v reviji pošljite v obliki PDF v visoki ločljivosti (300 dpi), barvni model CMYK in s 3 mm dodatka na zunanjih robovih. Datoteko pošljite po e-pošti ali na CD/DVD nosilcu. Ne pozabite priložiti kontrolnega odtisa že pripravljenega oglasa.

Roki za naročilo oglasa in oddajo gradiva

 • Oddaja pripravljenega gradiva za objavo: najpozneje teden dni pred izidom tekoče številke revije.
 • Preklic naročila: najpozneje teden dni pred izidom tekoče številke.
 • Sprejem reklamacij: 8 dni po objavi (v pisni obliki).

Plačilni pogoji

 • Rok plačila: 30 dni po izidu revije.
 • V ceni oglasa je vključen dokazni izvod revije, ki ga naročnik prejme skupaj z računom.
 • Cene so brez 22% DDV-ja.

Kontakt

Za vse dodatne informacije kontaktirajte uredništvo in odgovornega urednika.