Predstavitev revije Naš Stik

Revija Naš stik je specializirana revija z dolgoletno tradicijo, namenjena predvsem spremljanju dogajanj v slovenskem elektrogospodarstvu in širši energetiki.

Vsebinsko je osrednja pozornost v reviji namenjena obravnavi ključnih razvojnih vprašanj, predstavitvi elektroenergetskih projektov, dosežkov posameznih podjetij in njihovih zaposlenih.

Revija je tudi edini vir kronoloških zapisov osrednjih dogodkov v panogi.